Boekpresentatie ‘Hagenbroek, landgoed tussen Thorn en Panheel’ bij Torna | Cultura

Print
Boekpresentatie ‘Hagenbroek, landgoed tussen Thorn en Panheel’ bij Torna | Cultura

Het klokje op landgoed Hagenbroek. Afbeelding: Torna | Cultura

Thorn -

Het volgende Torna | Cultura-Café staat in het teken van de presentatie van het boek ‘Hagenbroek, landgoed tussen Thorn en Panheel’. Het boek is tot stand gekomen onder auspiciën van de Geschied- en Heemkundige Kring ‘Het Land van Thorn’. Tijdens de bijeenkomst op zondag 14 april in Café-restaurant ‘Aod Thoear’ wordt het boek geschonken aan de leden van de Kring. Voor niet-leden wordt een gesigneerd exemplaar te koop aangeboden. Aanvang 14.30 uur, entree gratis.

‘Hagenbroek, landgoed tussen Thorn en Panheel’ van auteur Lon Hamaekers is een belangrijke aanvulling op alle publicaties die over Thorn zijn verschenen. De auteur heeft het overvloedige beeldmateriaal en de rijke documentatie waarover hij kon beschikken, samengesmeed tot een geheel en daarmee ontstaat de chronologische geschiedenis van het landgoed en van zijn bewoners. De laatste generaties, de opeenvolgende geslachten Rubens, spelen daarbij een hoofdrol. De auteur vraagt in zijn boek ook aandacht voor een aantal (natuur)monumenten, die aan restauratie en onderhoud toe zijn. Tevens toont hij in zijn kunsthistorische beschouwingen hoe beelden en kapellen in het Land van Thorn getuigen van de invloed van het Thornse stift op het religieuze en culturele klimaat.

Het Trio ‘Les Amis de la Chanson Classique’ zorgt voor de muzikale omlijsting. Het programma omvat naast een interview met de auteur, ook het voorlezen van een voor deze gelegenheid geschreven gedicht en een verhaal omtrent Hagenbroek door Jan Corstjens en Har Sniekers en de officiële uitreiking van het eerste exemplaar aan de redactie.