Geen bommen gevonden in Beekse bodem

Print
Geen bommen gevonden in Beekse bodem

Werkzaamheden rondom het gemeentehuis in Beek begin 2018. Afbeelding: Rob Oostwegel

Spaubeek / Beek / Maastricht-Airport / Geverik / Groot Genhout / Kelmond / Klein Genhout / Neerbeek -

Het explosievenonderzoek dat tussen maart 2018 en maart 2019 werd uitgevoerd in het centrum van Beek heeft geen vondsten uit de Tweede Wereldoorlog opgeleverd.

Het onderzoek moest worden uitgevoerd voorafgaand aan de werkzaamheden aan het Centrumplan Beek. Uit historische gegevens is bekend dat de kern van Beek door bombardementen is getroffen en dat gevochten is tijdens de bevrijding van Beek.

Verdacht

De omgeving van het gemeentehuis, de Raadhuisstraat, de Burgemeester Janssenstraat en de Brugstraat werden tijdens vooronderzoek als verdacht aangemerkt voor explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding genoeg de onzichtbare bodeminhoud met een grondradar op gevaarlijke explosieven te onderzoeken.

Dat onderzoek vond in drie fasen plaats, steeds enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden van aannemer Dura Vermeer. Uiteindelijk werd geen oorlogsmunitie gevonden in de Beekse grond.

Bijdrage

Het onderzoek, uitgevoerd door de firma Armaex, kostte de gemeente ruim 26.000 euro. Maximaal 70 procent van dat bedrag komt in aanmerking voor een vergoeding uit de zogenoemde Bommenregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op grond daarvan kunnen gemeenten een bijdrage vanuit het Gemeentefonds ontvangen voor het opsporen van explosieven. Het Centrumplan Beek zit inmiddels in de laatste en afrondende fase.