‘Gemeente Kerkrade tast het vertrouwen in de journalistiek aan’

BLOG - Zo op het eerste oog klinkt het raar. Een krant die een gemeente voor de rechter sleept om beelden van beveiligingscamera’s offline te halen.

Bjorn Oostra

Journalisten moeten onthullen, tegels lichten. Niet via de rechter proberen een gemeente de mond te snoeren. Toch doen wij dat. Dinsdagmiddag dient het kort geding dat wij tegen de gemeente Kerkrade hebben aangespannen. In die procedure vragen wij de rechter onder meer de gemeente te verplichten de beelden van de site te halen waarop te zien is hoe een van onze verslaggevers het stadhuis binnenwandelt en naar de verdieping gaat waar op dat moment een besloten vergadering gaande is over de vraag wie de nieuwe burgemeester van Kerkrade moet worden. Ook is te zien dat de verslaggever in de buurt van de deur van de raadszaal gaat staan en dat hij zo’n tien minuten na binnenkomst het stadhuis weer verlaat.

Met de beelden op zichzelf is niet zo gek veel mis. Er is te zien wat er die woensdagavond de 27ste februari in het Kerkraadse gemeentehuis gebeurde. De beelden bevestigen wat wij al geruime tijd stellen: onze verslaggever heeft niks verkeerds gedaan. Ja, hij stond bij de deur om beter te kunnen horen wat hij dankzij de geluidsinstallatie in de raadszaal toch al goed kon meekrijgen. En ja, toen hij de voorzitter van de vertrouwenscommissie luid en duidelijk hoorde zeggen dat Ralf Krewinkel, de Heerlense burgemeester die al een jaar met ziekteverlof is, het had afgelegd tegen Petra Dassen vertrok hij snel om ruggespraak met zijn chef te kunnen houden.

Het openbaar ministerie heeft de beelden uitvoerig bestudeerd en geconcludeerd dat voor de aangifte van de gemeente Kerkrade, die vindt dat de werkwijze van de verslaggever niet door de beugel kan, geen grond is. Onze verslaggever mocht in het stadhuis zijn en van strafbaar afluisteren is volgens justitie geen sprake omdat hij geen gebruik heeft gemaakt van een technisch hulpmiddel. Kort samengevat: hij deed gewoon zijn werk.

Waarom dan toch een kort geding als op de beelden van de Kerkraadse beveiligingscamera’s niks schokkends te zien is? Wij komen in het geweer omdat de gemeente Kerkrade alles in het werk stelt een journalist van De Limburger te beschadigen. De beelden zijn gemanipuleerd en in een context geplaatst waardoor de werkelijkheid op zijn minst geweld wordt aangedaan. Burgemeester en wethouders hebben naar eigen zeggen besloten de beelden openbaar te maken in een poging te streven naar maximale openheid. Opmerkelijk is dan ook dat niet vermeld wordt dat het openbaar ministerie geen heil zag in de door de gemeente gewenste vervolging van de verslaggever. En ook het feit dat commissaris van de koning Theo Bovens terugkwam op zijn eerdere beschuldiging aan het adres van onze verslaggever benoemt de gemeente niet. Wel wordt in een begeleidend feitenrelaas de indruk gewekt dat onze verslaggever zich achter een pilaar zou hebben verstopt en dat hij zijn mobiele telefoon zou hebben gebruikt om opnames te maken.

De gemeente weet dat de gewekte indruk onjuist is. Zowel de commissaris van de koning als de hoofdofficier van justitie heeft in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Door het tegendeel te blijven suggereren beschadigt Kerkrade onze verslaggever en daarmee tast de gemeente het vertrouwen in de journalistiek aan.

Het ondermijnen van het vertrouwen in instituties waarop onze democratie is gebouwd is niet alleen verwerpelijk, maar ook gevaarlijk. Onafhankelijke journalistiek is in een goed functionerende democratie onmisbaar. Door tijd en geld te investeren in diepgravende onderzoeksjournalistiek, vragen te blijven stellen en misstanden aan de kaak te stellen, controleert de journalistiek het bestuur van dit land. Tanend vertrouwen maakt die taak moeilijk en op den duur onmogelijk.

Bjorn Oostra Hoofdredacteur bjorn.oostra@delimburger.nl

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal