Subsidies Echt-Susteren online inzichtelijk

Print
Subsidies Echt-Susteren online inzichtelijk

Ter illustratie. Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Echt / Koningsbosch / Sint Joost / Susteren / Slek / MariaHoop / Baakhoven / Dieteren / Illikhoven / Vissersweert / Roosteren / Nieuwstadt / Aasterberg / Berkelaar / Hingen / Ophoven -

Echt-Susteren publiceert sinds kort een subsidieregister op de gemeentelijke website. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan een motie uit 2015 van GroenLinks.

Het subsidieregister bestaat uit een kwartaaloverzicht van subsidies die door de gemeente zijn verstrekt. Hierin worden onder andere de naam van de aanvrager en het subsidiebedrag vermeld. In het register zijn persoonsgegevens vervangen door ‘natuurlijk persoon’ vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens.

Welzijn, cultuur en sport

Het subsidieregister wordt gevuld vanuit de subsidieregelingen die binnen het maatschappelijk domein gehanteerd worden. Dit zijn met name subsidies op het terrein van welzijn, cultuur en sport. De eerste publicatie vermeldt de subsidies van de eerste drie maanden van 2019.

Motie

GroenLinks verzocht in 2015 in een motie om het openbaar maken van de gemeentelijke subsidieverstrekking. „Daar was geen directe aanleiding voor”, zegt de huidige fractieleider Thijs Wetemans van GroenLinks. „We verwachten zo veel mogelijk transparantie van de gemeente. Burgers hebben het recht om te weten waar gemeenschapsgeld aan wordt uitgegeven.”

Hoewel de gemeente de motie uit 2015 direct overnam, duurde het uiteindelijk nog lang voordat de gegevens openbaar werden. Nadat GroenLinks vorig jaar nogmaals aan de bel trok, liet de gemeente weten dat de vertraging lag in de koppeling van ict-systemen.