Heemkundevereniging niet akkoord met voorwaarden Simpelveld om te verhuizen

Print
Heemkundevereniging niet akkoord met voorwaarden Simpelveld om te verhuizen

Het voormalig gemeentehuis van Bocholtz, waar heemkundevereniging De Bongard is gehuisvest. Afbeelding: Johannes Timmermans

Simpelveld / Bocholtz / Huls -

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz en de gemeente liggen in de clinch over de verhuizing van het archief en de bibliotheek van de vereniging.

Beide onderdelen zijn gehuisvest in de kelder van het voormalige gemeentehuis van Bocholtz, dat tegenwoordig Op de Boor heet. De gemeente en De Bongard vinden dat vanwege vochtvorming geen goede plek meer en daarom is gezocht naar een andere locatie. Die is niet gevonden.

Aanbod

Een aanbod van de woningstichting Simpelveld leek voor een doorbraak te zorgen. De stichting wil de bedrijfsruimte van het complex De Gasthof tegen een korting op de huurprijs van 300 euro per maand vijf jaar lang ter beschikking stellen.

Het bestuur van De Bongard heeft daar wel oren naar en besprak de zaak met de gemeente. Het goede tegenbericht was, dat de gemeente een tegemoetkoming van 300 euro in de huurkosten aanbiedt. Daar wordt wel een tegenprestatie aan verbonden.

Romeinenexpositie

Zo moet de heemkundevereniging de Romeinenexpositie in Op de Boor tijdens het toeristenseizoen in het weekend openstellen voor het publiek. Om de financiën op orde te houden spoort de gemeente de heemkundevereniging aan om de contributie voor de driehonderd leden (nu veertien euro per jaar) te verhogen. Tevens zou De Bongard kunnen denken aan het (onder)verhuren van de bedrijfsruimte van De Gasthof om inkomsten te genereren.

Die voorwaarden zien ze bij De Bongard niet zitten. De vereniging verwacht vooral financieel in de problemen te komen, omdat er nog een huurbedrag resteert. Ook heeft het bestuur er problemen mee dat het aanbod van de gemeente om tegemoet te komen in de huurkosten slechts voor een jaar geldt en wordt dan jaarlijks herzien. Omdat de woningstichting een verbintenis van vijf jaar wil, is er de komende vier jaar elk jaar weer onzekerheid of de gemeente wederom bereid is bij te springen.

Bezwaren

Het verhogen van de contributie is onaantrekkelijk omdat De Bongard a-commercieel is en wil blijven. Ook het continue bemensen van de Romeinenexpositie stuit op bezwaren. Die is daar volgens het bestuur te klein voor. Vrijwilligers zijn hier niet voor te porren, is de verwachting.

Een en ander is besproken tijdens de ledenvergadering van De Bongard. Het bestuur heeft daar steun gekregen om niet akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden. Dan maar het archief en de bibliotheek handhaven in Op de Boor, zegt de heemkundevereniging. Die gaat binnenkort weer met de gemeente en de woningstichting om tafel zitten om tot een oplossing te komen.