Karel Boonen

Onderzoek naar ontslagvergoeding ex-topman WoonGoed

Print
Onderzoek naar ontslagvergoeding ex-topman WoonGoed

Het kantoor van WoonGoed 2-Duizend in Reuver.

Reuver -

De ontslagvergoeding van ex-topman Karel Boonen van WoonGoed 2-Duizend in Reuver was hoger dan toegestaan. Het ministerie onderzoekt of aan de regels is voldaan.

Boonen vertrok per 1 augustus 2016 bij WoonGoed. Hij kreeg een ontslagvergoeding van 78.716 euro, ofschoon die volgens de Wet normering topinkomens (WNT) niet hoger dan 75.000 euro mag zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt sindsdien of dat in de haak is.

Overschrijding

Boonen is niet op de hoogte van het onderzoek. „Ik hoor het nu voor het eerst. Dat is wonderlijk, omdat het over mij gaat.” Hij verklaart de overschrijding door een verrekening van verlofuren bij zijn afscheid.

Hij wijst er tevens op dat hij in 2016 geen directeur/bestuurder meer was, maar adviseur. Boonen was vanaf september 2011 directeur, maar werd per 1 januari 2016 „weggestuurd”. In een persbericht van de corporatie werd gerept van ‘verschillende zienswijzen over de te varen koers’.

Geen bestuurder

President-commissaris Giel Dijk van WoonGoed 2-Duizend bevestigt het verhaal van Boonen. Hij verwacht dat het ministerie met de uitleg van de corporatie akkoord gaat. Omdat Boonen in 2016 geen bestuurder meer was, zou hij niet langer onder de Wet normering topinkomens vallen.

Dijk trad vorig jaar als voorzitter van de raad van commissarissen aan bij WoonGoed, dat in een lastig parket was terechtgekomen. De corporatie, met 5500 huurwoningen in Midden-Limburg, was onder verscherpt toezicht geplaatst door de Autoriteit Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. „We werden toen geconfronteerd met dit akkefietje.”

Boonen kreeg als directeur meer salaris dan toegestaan volgens de Wet normering topinkomens. Dat was toegestaan omdat hij onder een overgangsregeling viel.