Burgemeester bevestigt eerste lapje uit breiproject

Print
Burgemeester bevestigt eerste lapje uit breiproject

Het einde van het breiproject komt in zicht. Met het afsluiten hiervan wordt de gekleurde ‘pilotenroute’ geopend. Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Haelen -

Het breiproject ‘Wij geven kleur aan de vrijheid’ in het kader van 75 jaar bevrijding Midden-Limburg is inmiddels enkele maanden onderweg. Op donderdag 25 april bevestigt burgemeester Verhoeven rond 14.00 uur het allereerste lapje aan een boom bij het Pesthuisje in de tuin van zorgcentrum St. Elisabeth, Sint Elisabethsdreef 1 in Haelen.

Er wordt nog altijd massaal in Leudal, maar ook daarbuiten, gebreid en gehaakt. Belangstellenden zijn welkom om bij de bevestiging van het eerste lapje aanwezig te zijn. Tevens zal dan de fietsroutefolder worden overhandigd aan de aanwezigen. In de periode van 25 april tot 4 mei worden de overige bomen langs de route ‘gekleurd’. Tijdens de Cultuurweek in Neeritter op zondag 5 mei wordt de fietsroute officieel geopend. Na deze datum is de folder op diverse plekken in Leudal verkrijgbaar voor 1,- euro. Naast de fietsroute staat hier informatie in over een aantal plekken die een rol speelden tijdens de oorlogstijd. De route is tot de lapjes worden verwijderd in september te volgen. De lapjes krijgen vervolgens een nieuwe bestemming in een kunstwerk.

Gekleurde ‘pilotenroute’

Door heel Limburg werd tijdens de oorlogsjaren een keten gevormd door mensen die vele vluchtelingen naar de vrijheid leidden. Ze deden dit in alle eenvoud en liepen daarbij grote risico’s. Via de zogenaamde ‘pilotenroute’ werden honderden krijgsgevangenen, Joden en vliegtuigbemanningsleden naar de vrijheid geloodst. In het kader van dit herdenkingsjaar is het idee ontstaan deze route in te kleuren door het aanbrengen van gekleurde lapjes op de bomen aan de route Haelen-Neeritter.

Lapjes inleveren

Gekleurde gebreide en gehaakte lapjes kunnen nog tot 1 mei ingeleverd worden bij Truus Manders in Ittervoort (tel. 0475-565496 / info@edumare.nl), Els Bruijnen in Neer (tel. 06-52358187 / bels@xs4all.nl) of de breiwinkel op het Eduard van Wegbergplein 5 in Heythuysen (tel. 0475-480151). Bij degenen die niet in de gelegenheid zijn om de lapjes in te leveren, kunnen deze ook opgehaald worden.