Toestemming voor tien permanente woningen in voormalig gemeenschapshuis in Ell

Print
Toestemming voor tien permanente woningen in voormalig gemeenschapshuis in Ell

Het voormalige gemeenschapshuis in Ell. Afbeelding: archief De Limburger/Jeroen Kuit

Ell -

In voormalig gemeenschapshuis Ellenhof in Ell mogen tien permanente sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Dat heeft het college van B en W besloten.

Het ombouwen van het oude gemeenschapshuis tot woningen is al jarenlang onderwerp van gesprek. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat een dorpscoöperatie van en voor inwoners het pand in eigendom zou nemen en beheren. Financieel kwam dat niet rond. Uiteindelijk besloot woningcorporatie Wonen Limburg vorig jaar het pand aan te kopen. De bedoeling is dat de dorpscoöperatie in de toekomst wel het beheer en de verhuur op zich gaat nemen, waarbij de geïnde huurpenningen naar de woningstichting gaan.

Aantal

Onderwerp van gesprek was nog hoeveel woningen in het gebouw gerealiseerd mogen worden. Het plan om vijf permanente en vijf tijdelijke woningen te bouwen bleek financieel niet haalbaar. Het college van B en W heeft nu beslist dat er tien permanente sociale huurwoningen mogen komen, die een gemiddelde huurprijs van zo’n 500-550 euro zullen hebben.

Vraag

Het plan om de Ellenhof om te vormen tot woonlocatie kwam enkele jaren geleden voort uit de vraag vanuit het dorp naar sociale huurwoningen. Vooral voor jongeren is er te weinig aanbod. Hoewel er nog veel woningbouwplannen voor Ell op papier bestaan, stemt het college toch in met het plan Ellenhof. Enerzijds omdat de manier van beheer in de vorm van een dorpscoöperatie nieuw is, maar ook omdat de al bestaande bouwplannen niet voorzien in sociale huurwoningen. Dat terwijl het meest recente woningbehoefteonderzoek laat zien dat daar wel behoefte aan is.

Nu het college akkoord is kan de vergunningsprocedure in gang worden gezet. Wanneer met de verbouwing kan worden begonnen is nog onduidelijk.