Beekdaelen in de fout met vergunning speelhal Schinveld

Print
Beekdaelen in de fout met vergunning speelhal Schinveld

Afbeelding: Koen Suyk/ANP

Schinveld -

Beekdaelen mag speelhal Funplanet in Schinveld niet dwingen te sluiten. De gemeente liet de vergunningaanvraag ten onrechte buiten behandeling. Dat heeft de rechtbank in Roermond bepaald.

De gemeente behandelde de vergunningaanvraag vorig jaar niet omdat de gegevens over met name de financiering onvolledig zouden zijn. Beekdaelen verzuimde echter aan te geven welke gegevens de beheerder nog meer moest aanleveren, stelt de rechtbank vast.

Geldstromen

Uit informatie van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) zouden onregelmatigheden blijken in de geldstromen. Er waren twijfels over de herkomst van het geld voor twee betalingen van in totaal veertig mille. Beheerder Ton Smeets stelde daar een accountantsrapport tegenover waaruit bleek dat alles in orde zou zijn. Ook dat rapport liet de gemeente buiten beschouwing. Ten onrechte, oordeelt de rechtbank.

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente uitte twijfels over de deskundigheid van het RIEC. Uit het rapport bleek niet of (geld van) de speelhal zou worden gebruikt voor strafbare feiten. De commissie vroeg het landelijk bureau Bibob een officieel onderzoek te doen, maar dat kan alleen op verzoek van de burgemeester. Die had een dergelijk onderzoek moeten laten instellen, vindt de rechtbank.

Dwangsom

Ton Smeets nam de amusementshal vorig jaar over en vroeg in juli een vergunning aan bij de toenmalige gemeente Onderbanken, nu onderdeel van Beekdaelen. Hij werkte vijftien jaar als bedrijfsjurist voor het bedrijf dat Funplanet beheerde voor hij de zaak overnam. Hij snapt dan ook niet dat de gemeente zo moeilijk doet, omdat die hem al langer kent. De gemeente legde vorig jaar al een dwangsom op omdat de vergunningaanvraag onvolledig zijn. Ook toen wees de rechtbank de maatregel af.

Van tafel

Gemeente en beheerder kregen tijd voor extra overleg, maar kwamen er niet uit. De gemeente Beekdaelen eist opnieuw dat de zaak de deuren sluit. Zo niet, dan zou Smeets een dwangsom van 2500 euro per dag met een maximum van 25 mille moeten betalen. Die eis veegt de rechtbank nu van tafel. De gemeente moet binnen een half jaar een nieuw besluit nemen en mag in die zes maanden geen handhavingsmaatregelen nemen. Ook moet Beekdaelen de proceskosten en griffierecht betalen: samen 2219 euro.

Teruggefloten

Smeets’ advocaat Lars Westhoff is blij dat de burgemeester van Beekdaelen ‘is teruggefloten en zijn huiswerk moet overdoen’. Hij heeft er alle vertrouwen in dat een onafhankelijk onderzoek door het landelijk bureau Bibob zal uitwijzen dat er niets onregelmatigs is rond Funplanet. „Wij hebben zelf al eerder gevraagd om een onderzoek, maar de gemeente vond dat niet nodig.”

De gemeente Beekdaelen kon nog geen reactie geven op de uitspraak.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen