Raad van State: ‘Meevallers gebruiken voor hervormingen’

Print
Raad van State: ‘Meevallers gebruiken voor hervormingen’

Afbeelding: AD/Robin Utrecht

Het kabinet moet financiële meevallers niet uitgeven, maar gebruiken voor grootscheepse hervormingen.

Daarmee moet de Nederlandse economie beter tegen een stootje kunnen. Dat schrijft de Raad van State in haar voorjaarsrapportage over het begrotingsbeleid.

Volgens het belangrijke adviesorgaan voldeden de Nederlandse overheidsfinanciën vorig jaar aan de Europese begrotingsregels. De verwachting is dat dit ook in 2019 en 2020 zo zal zijn. De economie groeit, er is een begrotingsoverschot en de staatsschuld krimpt. Tegelijkertijd, zo zegt de Raad van State, is de positie van de Nederlandse overheidsfinanciën ook weer niet uitzonderlijk goed.

‘Middenmoter’

Nederland is wat dat betreft een ‘middenmoter’ in Europa. ,,De Nederlandse overheidsfinanciën staan er goed voor, maar Nederland moet niet op zijn lauweren gaan rusten”, luidt de boodschap. Zo zijn er zeker vier EU-landen met een (hoger) begrotingsoverschot en er zijn negen landen met een lagere schuldquote dan Nederland.

Volgens het adviesorgaan draait de economie nu goed maar kunnen onzekerheden zoals de Brexit en internationale handelsbelemmeringen roet in het eten gooien. Daarom raadt de Raad van State het kabinet aan om de economie toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld door de woning- en arbeidsmarkt, van de pensioenen en van fiscale regelingen, structureel te hervormen.

,,Bij economische verslechtering zijn plotselinge bezuinigingen op de overheidsfinanciën of verhogingen van de belastingen dan niet nodig”, constateert het adviesorgaan.