Inspectie stelt Mosae Zorggroep in Maastricht onder verscherpt toezicht

Print
Inspectie stelt Mosae Zorggroep in Maastricht onder verscherpt toezicht

De verbouwing van zorgcentrum Campagne voor 22 miljoen euro bracht Mosae aan de rand van een bankroet. Afbeelding: Harry Heuts

Maastricht / Itteren -

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de Mosae Zorggroep in Maastricht voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Er is te weinig vertrouwen in de snelheid waarmee de organisatie toegezegde verbetermaatregelen doorvoert.

De ondertoezichtstelling volgt op verschillende Inspectiebezoeken in 2017, 2018 en begin dit jaar aan twee van de drie tehuizen van Mosae: Campagne en Scharwyerveld. Deze bezoeken brachten tekortkomingen aan het licht op het gebied van persoonsgerichte zorg, deskundigheid van de zorgverleners en sturing op kwaliteit en veiligheid. De zorg in de basis schiet tekort, was de harde conclusie.

Verbetering

De organisatie beloofde daarop verbetering en de snelle invoering van een plan van aanpak. Bijna twee jaar na het eerste bezoek is daar nog onvoldoende van te merken, aldus de Inspectie. Op drie van vijf getoetste normen scoort Mosae nog steeds onvoldoende. Vooral qua kwaliteit en veiligheid is er ‘te weinig urgentiebesef in de besturing van Mosae’, schrijft de Inspectie in een brief aan bestuurder Bram van de Langenberg.

Rooskleurig

Bij het nu instellen van verscherpt toezicht speelt ook mee dat de raad van bestuur in een eigen tussenrapportage uit november 2018 over de voortgang van de verbeteringen zaken te rooskleurig heeft voorgesteld, bleek de inspectie toen ze in januari alsnog zelf kwam kijken. ‘Het vertrouwen van de Inspectie in Mosae is verminderd.’

Mosae ging afgelopen jaren door een crisis. Onder leiding van de vorige bestuurster, Marla Venderink, bungelde de organisatie in 2017 op de rand van faillissement. Zij was het die besloot zorgcentrum Campagne voor 22 miljoen euro te laten verbouwen en die zelfsturing in de zorgteams doorvoerde, terwijl Mosae er niet klaar voor was. Het leidde tot hoog ziekteverzuim, uitstroom van personeel, wantrouwen in de leiding en - onder die druk - nalatende zorg voor de 250 bewoners.

Nieuwe raad

In april 2018 werd Venderink opgevolgd door Van de Langenberg. Eind vorig jaar trad ook een nieuwe raad van toezicht aan met voorzitter Rienk Goodijk. Zowel hij als de bestuurder zegt er alles aan te doen het verloren vertrouwen te herstellen en personeel op weg te helpen in de nieuwe manier van werken in de kleinschalig opgezette zorgunits.

„Dat heeft tijd nodig, gun ons die”, zegt Goodijk ook de Inspectie te hebben gevraagd. „Dat er nu toch verscherpt toezicht is ingesteld, legt nóg meer druk op de organisatie.”

Negatief

Financieel gaat het intussen nog steeds niet goed met Mosae. De verkoop van het tehuis Gerlachus leverde weliswaar eenmalig 6,5 miljoen euro op, maar het operationele resultaat blijft negatief: 125.000 euro per maand. „Als er niets verandert koersen we, net als in 2018, af op een verlies van 1,5 miljoen euro”, aldus Van de Langenberg.

Volg nieuws uit jouw gemeente via Facebook

De Limburger heeft voor alle 31 gemeenten een eigen Facebookgroep met het laatste plaatselijke nieuws.

> Neem een kijkje