Raad van State: ‘Nederlanders betalen veel belasting’

Print
Raad van State: ‘Nederlanders betalen veel belasting’

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

De Raad van State, een van de belangrijke adviesorganen van het kabinet, is bezorgd over de hoeveelheid belasting die Nederlanders betalen. Elk jaar zijn huishoudens iets meer kwijt van hun inkomen aan onder andere de zorg. Het kabinet moet daar meer oog voor hebben, schrijft de Raad in haar jaarlijkse voorjaarsrapportage.

De Raad adviseert het kabinet ook meer te doen om Nederland voor te bereiden op een nieuwe economische dip. Zo moet de staatsschuld verder worden afgelost en ons pensioenstelsel worden hervormd. Het geld dat het kabinet nu overhoudt op de begroting moet niet te makkelijk aan andere dingen worden uitgegeven.

Door nu zuinig aan te doen, kan worden voorkomen dat burgers straks weer een enorme belastingverhoging krijgen wanneer de overheid bij een nieuwe recessie weer minder inkomsten krijgt. De Raad van State vindt dat het kabinet niet van die lijn moet afwijken. Ook al is de verleiding groot nu ‘leuke dingen’ te doen met het geld.

De economische hoogtij kan zo omslaan, waarschuwde eerder het kabinet zelf ook al op Prinsjesdag. Daarom doet het kabinet er volgens de Raad goed aan om door te gaan met het aanleggen van een buffer voor wanneer het straks weer slechter gaat. Zo zijn straks ‘bij economische verslechtering plotselinge bezuinigingen op de overheidsfinanciën of verhogingen van de belastingen niet nodig’, schrijft de Raad.

Stijgende lasten

De Raad van State waarschuwt dat huishoudens de lasten de afgelopen jaren al behoorlijk hebben zien stijgen. Van elke euro die ze verdienen, moet steeds meer worden afdragen aan de overheid voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg en veiligheid. Dit jaar stijgt dit percentage verder naar 39,6 procent. Elk jaar wordt dat iets hoger. De Raad van State schrijft dat Nederlanders relatief veel belasting betalen en waarschuwt ervoor dat burgers daardoor minder te besteden krijgen.

Verder constateert de Raad dat Nederland weliswaar voldoet aan alle Europese begrotingsregels, maar dat we het vergeleken met de ons omringende landen niet bijzonder goed doen. Hoewel het kabinet zichzelf regelmatig op de borst klopt over de financiële prestaties, zijn we Europees slechts een ‘middenmoter’, constateert de Raad. Er zijn vier andere landen die meer geld overhouden op de begroting dan wij en negen landen die een relatief lagere staatsschuld hebben.

Koopkracht

Premier Mark Rutte wijst erop dat het kabinet de inkomstenbelasting verlaagt de komende jaren. Van de huidige drie belastingtarieven blijven er maar twee over. ,,Netto gaan de meeste mensen er in koopkracht op vooruit, ook na de verhoging van de btw bijvoorbeeld.’’ Verder heeft het kabinet beloofd volgend jaar ook de belasting op de energierekening te verlagen.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen