Verzekeraars betalen voortaan vast bedrag voor wijkverpleging

Print
Verzekeraars betalen voortaan vast bedrag voor wijkverpleging

Kosten van wijkverpleging worden voortaan anders verrekend door CZ en VGZ. Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Venlo -

Niet meer betaling per uur (uurtje factuurtje), maar een vooraf vastgesteld bedrag per cliënt. Op die manier gaat De Zorggroep voortaan kosten van wijkverpleging in rekening brengen bij verzekeraars CZ en VGZ.

Het gaat om een landelijke proef, waaraan behalve De Zorggroep in Limburg ook Meander Thuiszorg en Envida meedoen. Met de nieuwe manier van factureren krijgt de wijkverpleging meer mogelijkheden om ook aan preventie, positieve gezondheid en stimuleren van zelfredzaamheid te doen.

Sinds de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2015 doen wijkverpleegkundigen meer dan daarvóór inspanningen om mensen zelfredzamer te laten zijn, waardoor uiteindelijk minder professionele thuisverpleging nodig is, zegt Marjon van de Mortel, directeur Groene Kruis Thuiszorg. „Dat levert ook financieel een besparingen op. Maar in het systeem zoals we dat kenden, waarin per uur werd gedeclareerd, leverde dat voor onze organisatie zelf niets op. Integendeel: doordat er minder uren werden geleverd, ging het budget omlaag.”

Met de nieuwe werkwijze is er een vooraf vastgesteld budget, dat wordt bepaald aan de hand van gemiddeld aantal cliënten en gemiddelde tijdsduur van de wijkverpleging. Daarmee, zegt Van de Mortel, krijgen verpleegkundigen meer speelruimte om samen met de cliënt te bekijken wat er nodig is aan zorg, welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden en wat de cliënt -of een mantelzorger- eventueel zelf kan doen. „Als dat oplevert dat er minder hulp nodig is, komt die besparing voortaan ten goede aan de wijkteams en gaat niet automatisch het budget omlaag”, zegt Van de Mortel.

De nieuwe werkwijze is per 1 januari ingegaan, maar nu pas zijn de overeenkomsten met CZ en VGZ rond. Aan de administratie die verpleegkundigen moeten verzorgen na cliëntcontact, verandert het nieuwe systeem niets, zegt Van de Mortel, omdat er ook andere zorgverzekeraars zijn die niet meedoen met dit systeem.

De afspraken zijn vastgelegd voor twee jaar. Daarna wordt er geëvalueerd.