Grote zorgen over dure verkeersplannen Nederweert

Print
Grote zorgen over dure verkeersplannen Nederweert

Locatie bij het tankstation voor een fietsbrug over de Randweg Zuid in Nederweert. Afbeelding: Rho adviseurs voor leefruimte

Nederweert / Ospel / Leveroy / Nederweert Eind / Ospeldijk -

De raadsfracties in Nederweert hebben grote zorgen over de enorme kosten voor het oplossen van verkeersknelpunten aan de provinciale wegen N275 en N266 en bij de A2.

De aanleg van een randweg om de provinciale wegen door Nederweert te ontlasten, gaat geen 20 miljoen - zoals eerder begroot - maar 40 miljoen euro kosten. De aanpak van knelpunten zonder aanleg van een randweg is begroot op 21 miljoen euro. Alle fracties hopen dat het college van Nederweert een forse bijdrage van de provincie kan lospeuteren, waar nu nog druk onderhandeld wordt over een nieuw te vormen coalitie.

Alle macht

„We zetten ons met alle macht in om voor juli een uitspraak te krijgen van Provinciale Staten over extra gelden die nodig zijn en hopelijk krijgen we een forse bijdrage”, liet wethouder Henk Cuijpers de gemeenteraad dinsdagavond weten. Burgemeester Henk Evers voegde daar nog aan toe dat ook vanuit het samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML) de lobby is ingezet. „Ook de andere gemeenten in het samenwerkingsverband vinden het belangrijk dat voor de verkeersknelpunten geld wordt vrijgemaakt.”

De fracties van Nederweert Anders en JAN bleven niet gerust op het financieel verhaal en wilden via een motie financiële kaders afdwingen om oplopende kosten te voorkomen. Die motie haalde echter geen meerderheid.

Besluit

De uitwerking van de verkeersplannen met en zonder randweg zijn unaniem door de gemeenteraad aangenomen. In juli moet de raad een besluit nemen over een van de twee alternatieven. Voor die tijd moet dus ook duidelijk zijn welk deel van het totaalbedrag door de gemeente moet worden opgehoest. Het voorkeursalternatief gaat richting provincie die een besluit neemt. Het ‘randwegdossier’ speelt al jaren en nadat de gemeenteraad in Nederweert in 2016 koos voor de aanleg van een randweg, besloot de provincie dat ook een alternatief zonder randweg nader moest worden uitgewerkt.