Klokkenluider eist vervolging OM-medewerker

Het gebouw van het Parket Limburg in Maastricht © Harry Heuts

Een voormalig medewerkster van justitie in Limburg, die als klokkenluidster interne misstanden aan de kaak stelde, wil afdwingen dat een oud-collega strafrechtelijk wordt vervolgd. Hij zou onjuist hebben gehandeld bij een kwestie die leidde tot haar vertrek.

Door Jos Emonts en Rik van Hulst

Een conflict dat de gemoederen binnen het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg de afgelopen jaren bezighield, is anno 2019 nog niet beslecht. Een ex-medewerkster Beleid en Strategie van het OM wil via een zogenaamde artikel 12-procedure alsnog een oud-collega, die nog in dienst is van het OM, voor de rechter brengen.

Ontslagen

De toenmalige functionaris informatiebeveiliging zou vanwege een arbeidsconflict, zonder daarvoor bevoegd te zijn geweest, telefoongegevens van de klaagster hebben opgevraagd bij de provider. Dat mag alleen als er sprake is van een strafrechtelijk onderzoek. De vrouw werd ontslagen omdat uit die gegevens zou blijken dat ze vijf uur aan overwerk te veel had gedeclareerd. Volgens haar waren die gegevens onvolledig en onjuist. Nadat ze haar eigen vervolging had afgedwongen, werd het strafontslag ingetrokken.

Het parket Oost-Nederland oordeelde toen dat de medewerkster de waarheid sprak over de extra gedeclareerde uren. De zaak werd daarop geseponeerd. De klaagster, die uiteindelijk het OM zelf verliet, wil nu dat de zaak alsnog wordt onderzocht. Ze vindt dat het OM ‘zijn feitelijk gezag misbruikt heeft’.

Slepend conflict

De OM-medewerkster maakte in 2016 intern melding van een mogelijke integriteitsschending. Enkele maanden later raakte ze verzeild in een slepend arbeidsconflict en wendde ze zich tot de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Die concludeerde dat een deel van de medewerkers werd gehinderd door gevoelens van angst. De OM-top besloot extra toe te zien op de gang van zaken bij het parket Limburg.

Advocaat van de oud-medewerkster, Ludo Hameleers, schrijft het gerechtshof in Den Bosch dat ‘van het OM verwacht mag worden dat het integriteit hoog in het vaandel heeft. Als je anderen de maat neemt, moet je zelf van onbesproken gedrag zijn. De manier waarop er met de rechten en belangen van klaagster is omgegaan passen hier volstrekt niet bij. En evenmin past hierbij dat de hoofdofficier van justitie de aangifte van klaagster zelf afhandelt als een slager die zijn eigen vlees keurt.’

Hoofdofficier Jan Eland - die niet wil reageren op vragen van De Limburger - besloot dat er geen verder onderzoek wordt ingesteld naar aanleiding van de aangifte. In een brief aan de advocaat schrijft hij dat er ‘niet eens sprake is van een begin van een verdenking’.