Groen licht ruimere huisvesting arbeidsmigranten Peel en Maas

Print
Groen licht ruimere huisvesting arbeidsmigranten Peel en Maas

De gemeenteraad van Peel en Maas stemde dinsdagavond in meerderheid in met het nieuwe beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. Afbeelding: Stefan Koopmans

Panningen -

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft dinsdagavond ingestemd met een nieuw, ruimer huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Daardoor kunnen op drie plekken complexen voor maximaal 400 personen verrijzen.

Oppositiepartij PvdA/GroenLinks was als enige tegen. Deze fractie vindt dat het stimuleren van grootschalige huisvesting niet te rijmen valt met de plannen van Peel en Maas om arbeidsmigranten te verleiden tot langer verblijf in de gemeente. De fractie herhaalde eerder geuite kritiek dat de komst van drie grote wooncomplexen voor maximaal vierhonderd personen de integratie van arbeidsmigranten niet bevordert. De oppositiepartij stelde dat gemeente, werkgevers en woningcorporaties juist moeten werken aan spreiding: huisvesting in alle dorpen of aan de randen ervan. Peel en Maas koerst nu op huisvesting voor 80, 200 of 400 migranten.

Samen

Wethouder Paul Sanders (VVD) zei dat kleinschalige huisvesting in dorpen geen optie is, en dat vonden de andere fracties ook . „Huisvesten van 23.000 mensen in deze regio in dorpen werkt niet, dat red je niet.” Hij beloofde dat plannen voor huisvesting aan de raad worden gepresenteerd en met de fracties worden besproken. „We gaan het samen doen met alle partijen. We vragen van huisvesters een goed pan van aanpak.” Hij reageerde daarmee op de vrees van PvdA/GL dat de raad straks buitenspel wordt gezet. De rest van de raad steunde ook niet de amendementen waarmee de oppositiepartij wilde voorkomen dat er drie grootschalige accommodaties mogen komen.

Provincie, gemeenten en Ondernemend Limburg hebben eerder afspraken gemaakt over betere en méér woonruimte . De agrarische sector, logistiek en maakindustrie roepen al lang dat ze op grote schaal arbeidskrachten tekortkomen. Daar hoort goede huisvesting bij. Recent onderzoek van de Etil Research Group toont dat in de regio tot 2022 een tekort dreigt aan zo’n 4800 bedden. Van het totale aantal arbeidsmigranten in Peel en Maas zijn geen exacte gegevens. Uit CBS- en Etil-cijfers blijkt dat er ongeveer 3400 arbeidsmigranten werken, terwijl nu slechts 2500 bedden beschikbaar zijn.