App moet gemeenten eerder waarschuwen voor rattenoverlast

© Getty Images/iStockphoto

Gemeenten waar plaagdierbestrijders stuiten op rattenoverlast worden in de toekomst eerder gewaarschuwd. Een app die het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelt moet dat mogelijk maken.

Jan Hensels

Het Rijk heeft het RIVM gevraagd de app te ontwikkelen. Het RIVM had zelf plannen voor de app omdat er ook bij het instituut behoefte bestond aan betere informatie over rattenplagen in het land.

Rattenoverlast

Het RIVM wil in de toekomst actuele informatie van plaagdierbestrijders over rattenoverlast verzamelen via de app. Op het moment dat dan blijkt dat ergens in een gemeente via de bedrijven die ratten bestrijden signalen binnenkomen over overlast kan het RIVM de bewuste gemeente waarschuwen. Dan kunnen die gemeentes eerder preventieve en bestrijdingsmaatregelen nemen.

Ziektes

Het RIVM registreert sinds 2014 meldingen van overlast van ratten in tussen de twintig tot dertig gemeenten in het land. Dat gebeurt ook om meer kennis te verzamelen over ziektes die ratten kunnen overbrengen zoals de ziekte van Weil. Gemeenten leverden daar informatie voor aan op basis van meldingen die er binnenkwamen over rattenplagen. Het instituut had echter behoefte aan een nauwkeuriger beeld.