Apk-keuring voor rollators

Print
Apk-keuring voor rollators

Vakmanschap. Afbeelding: Bas Quaedvlieg

Brunssum / Schinveld -

In Brunssum en Schinveld worden weer rollators gekeurd door vakmensen. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel rollators niet veilig zijn.

Medewerkers en vrijwilligers van het CMWW bieden de mogelijkheid rollators te laten nakijken op de juiste werking van de remmen, wielen en andere onderdelen. Reparaties aan kleine gebreken worden ter plekke uitgevoerd. Tevens krijgen gebruikers advies over het in optimale conditie houden van de rollator.

De apk voor rollators vindt plaats op de volgende locaties: Woensdag 24 april: CMWW West Wijksteunpunt Barbarahoes, Zonnestraat 3, tel. 088-4552530. Maandag 29 april: Huiskamerproject De Baenje, Woendershof 83, tel 045-5257667.

Dinsdag 7 mei: Zorgcentrum Emmastate, Akerstraat Noord 63, tel. 045-5280700. Woensdag 15 mei: CMWW Noord Wijksteunpunt Distelenveld, H. Dunantstraat 519, tel. 088-4552540. Maandag 20 mei: CMWW Centrum de Werktuin, Rumpenerstraat 4a, tel 088-4552500. Maandag 3 juni: CMWW Schinveld, A Ge Water 20a, tel. 088-4552591.

De keuring vindt uitsluitend plaats op afspraak.