Voorjaarsexcursie over Bergse Heide

Print
Voorjaarsexcursie over Bergse Heide

De Bergse Heide. Afbeelding: Henk Heijligers

Berg en Terblijt -

Het plateaubos van de Bergse Heide, de natuurontwikkeling op Ingendael en de meanderende Geul vormen het decor voor een voorjaarsexcursie van Stichting het Limburgs Landschap op zondag 5 mei. De excursie start om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Brasserie-Hotel Brakke Berg, Wolfsdriesweg 10 te Geulhem Berg en Terblijt.

Het natuurontwikkelingsgebied Ingendael ligt in het Beneden-Geuldal tussen Houthem en Valkenburg. Een deel van de voormalige landbouwgronden in dit gebied is sinds 1996 eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. Het Waterschap Roer en Overmaas heeft destijds alle oeververstevigingen langs de Geul in Ingendael weggehaald. Hierdoor begon de beek zich voor het eerst in misschien wel duizend jaar weer zijdelings te bewegen. Ze ondermijnt daarbij de oevers, zodat er ook bomen in het water vallen. Zo’n boom ontregelt de hoofdstroom en zorgt voor extra erosie. In de steile oeverwanden nestelen ijsvogels en in de oeverlijn zijn vaak grote gele kwikstaarten te zien. Op de nieuwe grindbanken kiemen wilgen en elzen, waar de bever wel raad mee weet. Het karakteristieke ooibos (bos dat goed tegen overstroming kan) komt zo weer terug langs de Geul en er ontstaat een dynamisch en natuurlijk beekdallandschap. Het enige beheer dat er plaatsvindt is begrazing met kleine kudde Gallowayrunderen en Konikpaarden. Door de begrazing ontstaat een afwisselende en soortenrijke vegetatie. Die afwisseling zorgt weer voor veel verschillende plant- en diersoorten. In verband met de aanwezigheid van halfwilde koeien en paarden in de natuurgebieden mogen honden niet mee met deze wandeling.