Minicursus Kennismaken met vegetaties

Print
Minicursus Kennismaken met vegetaties

Afbeelding: Toos Bakker

Linne -

Landschapsvereniging De Kringloop in Linne start op 3 mei met de minicursus ‘Kennismaken met vegetaties’. De aandacht gaat uit naar de wijze waarop planten samengroeien, welke overeenkomsten en verschillen opvallen en hoe groot de plaats (bedekking) is die soorten in bepaalde vegetaties innemen. Deze cursus wordt gegeven door Jan Hermans en is bedoeld als kennismaking.

Tijdens de excursies komen drie typen begroeiing aan de orde: bossen, akkers en graslanden. De loopafstanden zijn beperkt. Het gaat vooral om het bezoeken van plekken om een beeld te brengen van welke soorten flora er groeien, in welke combinatie en met welke bedekking. Al zittend in het veld wordt aldus veel interessante kennis opgedaan.

Onder de flora van een gebied verstaat men de verschillende plantensoorten van een gebied of streek. Bij vegetatie gaat het concreet om de begroeiing waar men doorheen kan lopen. Zo kan een bepaald gebied een soortenarme flora hebben, maar rijk zijn aan vegetatie. Dat wil zeggen dat de begroeiing weelderig en goed ontwikkeld kan zijn. Omgekeerd kan een gebied een rijke flora hebben (veel soorten tellen) maar arm zijn aan vegetatie.

De plantensociologie omvat dat deel van het vegetatieonderzoek dat zich richt op de bestudering van de plantengemeenschappen. Aan de cursus kunnen maximaal 25 deelnemers meedoen. De deelnamekosten bedragen voor leden 15 euro en voor niet-leden 25 euro (inclusief cursusboekje). Concrete info over het programma is beschikbaar op de website van De Kringloop. Aanmelden kan tot woensdag 1 mei bij Lei Hulsbosch, tel. 0475 463239 of via cursussen@dekringlooplinne.nl

De aanmelding is definitief als het verschuldigde cursusgeld is overgemaakt op IBAN NL70 INGB 0004709759, onder vermelding van ‘Vegetatiecursus 2019’.