Zes lintjes naar Weert, zes naar Stramproy en een naar Laar

Print
Zes lintjes naar Weert, zes naar Stramproy en een naar Laar

Koninklijke onderscheiding. Afbeelding: ANP

Laar / Weert / Altweerterheide / Stramproy / Tungelroy / Swartbroek -

In het Munttheater in Weert zijn vrijdagmorgen dertien koninklijke onderscheiding uitgereikt. Onder de decorandi zijn zes personen uit Weert, zes uit Stramproy en een uit Laar.

Stramproy

Annie Coenen - Niellissen is sinds 1980 vrijwilliger voor Scouting Tungelroy, sinds 2000 voor ZijActief in Stramproy en sinds 2007 bij schutterij Sint Antonius in Stramproy waar ze ook penningmeester is. Coenen houdt zich bovendien sinds 2002 bezig met fondsenwerving voor het Rode Kruis en is sinds 2002 mantelzorger. Ze is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jac Smeets is van 1988 tot 1994 penningmeester geweest voor buurtvereniging De Berg, heeft zich van 1994 tot 2010 ingezet als mantelzorger en is van 2011 tot 2019 bestuurslid geweest van het Cliënten Platform Minima. Sinds 1987 is hij vrijwilliger bij de parochie Sint Willibrordus in Stramproy en sinds 2011 is hij penningmeester voor het Senioren Koepel Weert. Hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Nelly Craemers - Weekers is sinds 1970 lid van de EHBO-vereniging Stramproy-Tungelroy en sinds 1974 Lotusslachtoffer. Voor Scouting Tungelroy en het ziekenvervoer Huis voor de Pelgrim verricht Craemers sinds 1998 vrijwilligerswerk en sinds 2010 is zij bovendien vrijwilliger bij stichting ’t Bèèle-Erfke in Stramproy. Sinds 2015 is Craemers bovendien bestuurslid van De Zonnebloem afdeling Stramproy-Tungelroy. Ze werd lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Annelies Indenkleef - Niellissen is van 1975 tot 1983 actief geweest als leider bij het Kindervakantiewerk Stramproy, van 1975 tot 1991 als scheidsrechter en jurylid van Basketball Club Aeternitas en van 1991 tot 2002 als vrijwilliger voor de Dorpsraad Stramproy. Indenkleef is bovendien sinds 1982 actief als onderwijzeres en vrijwilliger bij basisschool De Firtel in Stramproy en sinds 1984 als bestuurslid en instructrice bij de plaatselijke EHBO-vereniging. Ook is Indenkleef bloeddonor, mantelzorger en sinds 2003 bestuurslid en vrijwilliger bij schutterij Sint Catharina in Stramproy. Ze is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Frans Peeters is van 1978 tot 2014 lid geweest van de Mooshoofpaadzengers, is medeoprichter en bestuurslid van de stichting Royer Muziek (2007 - 2012), doet vrijwilligerswerk voor de Schutterij Sint Catharina en fanfare Sint Willibrordus in Stramproy en speelt sinds 1992 trompet tijdens de dodenherdenking in Stramproy. Peeters is bovendien in 1986 een jaar coach geweest van het dames volleybalteam in Stramproy, heeft een jaar als vrijwilliger gewerkt voor azc-school Koala en doet sinds 1975 vrijwilligerswerk voor Kindervakantiewerk Stramproy. Voor al zijn inzet werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gemma Pleunis - Strous is van 1982 tot 2001 vrijwilliger geweest bij carnavalsvereniging De Zoatmaale en is sinds 1975 vrijwilliger bij Kindervakantiewerk Stramproy, sinds 1979 bij de culturele groep van ZijActief en sinds 2003 bij gemengd koor Da Capo. Pleunis is bovendien mantelzorger en doet vrijwilligerswerk voor het Huis van Nicolaas, zorgboerderij Ingelshof, De Zonnebloem, Koninklijke Visio en kindcentrum De Verrekijker. Ze is lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Laar

Piet Greijmans vervult sinds 1982 verschillende functies bij schutterij Sint Sebastianus in Laar en is sinds 2007 collectant voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. Sinds 2015 is Greijmans bovendien bestuurslid voor de Katholieke Bond van Ouderen Laar en vrijwilliger van de Sponsorwinkel en sinds 2017 is hij vrijwilliger voor de parochie van Laar. Hij werd lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Weert

Jan van de Bosch is onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten als trainer en coördinator van de stichting Fakkelestafette Weert (1976 - 2018) en trainer en jurylid van de atletiekvereniging Weert sinds 1978. Van de Bosch is bovendien sinds 2012 bestuurslid bij de Pétanque Club Weert.

Carla Bronzwaer - Jacobs werkt sinds 1997 als vrijwilliger voor het patiëntenvervoer van het Sint Jans Gasthuis, is sinds 1999 organisator van de Unicefloop en heeft tot 2001 vier jaar lang voor de Nederlandse Brandwonden Stichting gecollecteerd. Sinds 2008 is Bronzwaer bovendien vrijwilliger voor de stichting Stadsgidsen regio Weert en bovendien verricht zij vrijwilligerswerk voor TC Weert, Groene Kruis Wijkverpleging en als gastvrouw voor theater De Huiskamer. Zij werd lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Michel van Dooren is van 1978 tot 1986 dirigent geweest van Gemengde Zangvereniging Sint Caecilia en van 1980 tot 2017 dirigent van het Sint Jans Koor. Bovendien heeft hij van 1989 tot 2017 als vrijwilliger gewerkt voor Weert Lokaal en geeft hij sinds 2011 computerlessen bij Punt Welzijn. Van Dooren vervult tot slot diverse functies bij gemengd zangkoor Creatura. Hij is onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jim Overklift Vaupelkleyn is van 2006 tot 2013 actief geweest voor de Open Toren Dagen in de Martinuskerk en rijdt sinds 2005 met de buurtbus rond. Sinds 1988 is hij vrijwilliger voor de stichting Nationaal Indiëmonument 1945-1962, sinds 2004 voor de Bond van Wapenbroeders afdeling Weert en sinds 2005 is hij banierwacht voor het landelijk steunfonds Bond van Wapenbroeders. Overklift Vaupelkleyn is bovendien sinds 2006 vrijwilliger bij de stichting Limburgse Veteranendag en hij doet vrijwilligerswerk voor de Fietsvierdaagse, de Nacht van Weert en het Comité Bevrijding en Herdenkingen Weert. Hij is sinds vrijdag lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lauran Trimbach is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is van 1981 tot 1985 secretaris geweest van Autosportclub Van Hornerijders, deed van 2003 tot 2013 secretariaat en redactie voor het Watersportverbond en is sinds 1986 bestuurslid van de IJsclub Weert. Sinds 2005 bezorgt Trimbach bovendien maaltijden voor Tafeltje Dekje, werkt hij voor Huiskamer voor ouderen en is hij bestuurslid bij de Thorner Zeilclub. Sinds 2012 is Trimbach tot slot bestuurslid en conservator van het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht.

Tjeu Verkennis is van 1986 tot 2005 coach en leider geweest bij FC Oda en is sinds 1986 vrijwilliger voor de stichting Bospop. Verkennis is bovendien sinds 1996 vrijwilliger voor carnavalsvereniging De Brökwagters en sinds 2014 voor de Sint Oda-parochie. Hij is lid in de Orde van Oranje-Nassau.