Meerssen maakt begin met accommodatiebeleid

Print
Meerssen maakt begin met accommodatiebeleid

Niet alle sportaccommodaties en gemeenschapshuizen in de gemeente Meerssen zullen blijven bestaan. Afbeelding: De Limburger

Meerssen / Ulestraten / Moorveld / Bunde / Rothem / Geulle -

De gemeente Meerssen gaat dan toch een begin maken met het opstellen van haar accommodatiebeleid.

Verantwoordelijk wethouder Jan Gulikers komt deze week met een eerste visiedocument naar de raad over hoe er volgens hem de komende jaren moet worden omgegaan met de verschillende sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en andere gebouwen die in bezit zijn van de gemeente.

Provincie

Het is een eerste aanzet om tot een accommodatiebeleid te komen. Op dat document wordt in Meerssen al jaren gewacht. Sterker nog: de gemeente is door de provincie al meermaals op de vingers getikt omdat er nog altijd geen beleid is. Vóór de aankomende jaarwisseling moet dat wel het geval zijn, anders wordt Meerssen mogelijk onder toezicht gesteld.

Tijdens de vorige raadsperiode probeerde toenmalig wethouder Désirée Cortenraede een begin te maken. Maar op de dag dat haar eerste voorstellen op de collegetafel lagen, meldde zij zich plotseling ziek. Enkele maanden later maakte ze bekend niet meer terug te komen en diende haar ontslag in.

Politiek

Volgens het college waren haar plannen nog niet rijp. Volgens Cortenraede zelf was het afserveren van haar plannen de laatste druppel. Ze voelde zich al een tijdje niet goed binnen het bestuurlijk klimaat en zich door haar collega’s buitenspel gezet.

Meerssen moet dit jaar ook nog een manier vinden om 180.000 euro op accommodaties te bezuinigen. Die bezuinigingsopdracht is, mede door het vertrek van Cortenraede, tijdens de vorige periode blijven liggen. Met het uitblijven van een beleid is er bovendien op een aantal plekken sprake van oplopend achterstallig onderhoud.

Sluiten

Het beleid is een heet hangijzer omdat een aantal accommodaties waarschijnlijk moet sluiten. Gulikers wil beginnen met een grondige inventarisatie en een onderzoek naar het gebruik van de gebouwen. Is er bij een gymzaal of sportpark sprake van onderbezetting en is de activiteit in een andere kern ook te beoefenen, dan zou besloten kunnen worden de eerste te sluiten. ‘Kwaliteit is belangrijker dan nabijheid’.

Gulikers stelt verder onder meer voor opnieuw te kijken naar huurprijzen, het bij de gebruiker neerleggen van delen van het onderhoud en mogelijk nieuwe gebruiksovereenkomsten zoals erfpacht.