Maatregelen tegen droogte in Limburg liggen gevoelig

Print
Maatregelen tegen droogte in Limburg liggen gevoelig

Bij Waterschap Limburg houden ze er rekening mee dat droogte in Limburg een vaker terugkerend probleem kan worden. Afbeelding: Jurgen Mols

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

Waterschap Limburg heeft deze week een besluit over mogelijke extra maatregelen tegen droogte uitgesteld. Het dagelijks bestuur heeft nadere onderbouwing gevraagd van het voorstel, dat bij meerdere doelgroepen een gevoelig onderwerp is.

„Het onderwerp droogte is een delicaat onderwerp voor álle doelgroepen. We willen als bestuur daarom hier goed over spreken en nemen de tijd hiervoor nu er nog water door de beken stroomt. Al is het minder dan andere jaren”, stelt waterschapbestuurder Har Frenken. Op hoe het uitgestelde voorstel er precies uitziet, kon het waterschap woensdag inhoudelijk niet ingaan. Wel kondigde Waterschap Limburg enkele weken geleden aan te onderzoeken of het eerder invoeren van een verbod op het onttrekken van water uit beken zinvol zou zijn. De voor de tijd van het jaar lage grondwaterstand baart de waterbeheerder zorgen. Als zich met die lage grondwaterstand dit jaar weer een droge zomer voordoet, kunnen er nog eerder dan vorig jaar problemen met droogte ontstaan. Dat wil het waterschap zo veel mogelijk met preventieve maatregelen voorkomen.

Crisissfeer

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) riep het waterschap daarna op te stoppen met wat de agrarische belangenbehartiger ziet als het creëren van een crisissfeer rondom water. LLTB-voorzitter Léon Faassen benadrukte tevens dat voor boeren en tuinders een eventueel beregeningsverbod onbespreekbaar is. De LLTB stelde verder dat de agrarische sector juist veel regen opvangt op het land en slechts 15 procent van het waterverbruik voor zijn rekening neemt. Vorige week voerden LLTB en waterschap een gesprek om de kou uit de lucht te halen. Na het overleg heeft de LLTB toegezegd zijn achterban nogmaals op te roepen om met boerenstuwen en peilgestuurde drainage zo water vast te houden.

Oproep

Of het waterschap al op korte termijn vergaande maatregelen neemt vanwege de voor de tijd van het jaar lage grondwaterstand blijft onduidelijk. Helder is wel dat waterschappen zeker ook voor de langere termijn rekening blijven houden met extra maatregelen tegen droogte.

Recent plaatste Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, een oproep om bewuster met water om te gaan. „De droge zomer heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat de toekomstige beschikbaarheid van voldoende, kwalitatief goed zoet water in alle delen van het land geen vanzelfsprekendheid is.”