Schilderkunst

Bonnefanten verwerft stilleven Henri de Fromantiou

Print
Bonnefanten verwerft stilleven Henri de Fromantiou

Afbeelding: Bonnefantenmuseum

Maastricht -

Op een veiling in Hamburg heeft het Bonnefantenmuseum een bijzonder stilleven van de zeventiende-eeuwse schilder Henri de Fromantiou verworven voor zijn collectie. De waardevolle aanwinst is een voor deze kunstenaar zo kenmerkend bloemstilleven, dat nog ontbrak binnen het kleine oeuvre van drie stillevens van De Fromantiou dat het museum bewaart.

Het paneel Bloemboeket met blauwe strik is afkomstig uit een Zweedse privéverzameling. Directeur Stijn Huijts over deze nieuwe aanwinst: „Het is heel bijzonder dat we minder dan een maand na de aankoop op TEFAF van het portret van Frederik Maurits de la Tour d’Auvergne van Michiel van Mierevelt, opnieuw een zeventiende-eeuws schilderij met een relatie tot de Maastrichtse cultuurhistorie hebben kunnen verwerven.”

Akte

In zijn ondertrouwakte uit 1672 is te lezen dat Henri de Fromantiou werd geboren in Maastricht. Hij verbleef echter niet lang in deze stad. Uit de doopakte van zijn jongste broertje blijkt dat het gezin al enkele jaren later in Breda woonachtig was. De reislustige schilder ging als jongvolwassene naar Den Haag en Amsterdam in de hoop er zijn weg naar succes te vinden. Zijn zoektocht en inzet werden beloond toen hij in 1670 werd aangesteld als hofschilder van Friedrich Wilhelm, de Grote Keurvorst van Brandenburg.

Naast zijn functie als hofschilder trad De Fromantiou op als restaurator, kunstagent en beheerder van de schilderijenverzameling. Hij werd zeer gewaardeerd door het hof, waardoor ook de opvolger van de Grote Keurvorst, Friedrich III, geen afstand wenste te doen van zijn diensten. De waardering was wederzijds, want hij bleef tot zijn dood verbonden aan het hof in Brandenburg.