Lintjesregen

Waardering voor betrokken Gennepenaren

Print
Waardering voor betrokken Gennepenaren

Zeven Gennepenaren ontvingen hun Lintje in Pica Mare. Afbeelding: Jos Gröniger

Gennep / Ottersum / Milsbeek / Heijen / Ven-Zelderheide -

In zaal Pica Mare in Gennep reikte burgemeester Peter De Koning vrijdagochtend zeven lintjes uit aan inwoners uit zijn gemeente. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De achtste uitverkorene was niet aanwezig. Hij werd telefonisch geïnformeerd.

Echtpaar Ria en Ferdy Pijls

Het echtpaar Ria en Ferdy Pijls-Kerkhoff uit Gennep is al bijna veertig jaar actief in diverse functies binnen de parochie Sint Martinus. Samen verzorgen zij rondleidingen in museum De Crypte. Ria Pijls al bijna dertig jaar vrijwilliger en bestuurslid bij de Zonnebloem Gennep.

Frans Meeuws

Ottersummer Frans Meeuws is sinds 1992 lid van het kerkbestuur van de parochie H. Johannes de Doper in Ottersum. Hij was betrokken bij de oprichting van het kinderkoor. De huidige bespeler was de drijvende kracht achter het onderhoud en de renovatie van het kerkorgel. Frans Meeuws is voorzitter van de Stichting tot behoud Cultureel Erfgoed Ottersum en bestuurslid en penningmeester van de Federatieve Stichting Platform Cultuurhistorie Maas en Niers. Hij is betrokken bij de organisatie van de Open Monumentendagen en is lid van de Werkgroep Norbertus van Gennep.

Gilbert van der Mooren

Gilbert van der Mooren is ruim tien jaar mede-initiator en penningmeester voor Stichting Effe d’r Uut, waar hij ontspanningsactiviteiten organiseert voor bewoners van Zorgcentrum Norbertus. Als vrijwilliger en was hij actief bij buurtvereniging De Loodsstraat, Stichting Rampenfonds Limburg. Ook was hij lid van de bestuurscommissie Openbaar Onderwijs en klankbordgroep Gennep Vitale Vesting. Bij carnavalsclub ’t Bombakkes was hij tien jaar voorzitter, en is hij nog steeds vrijwilliger. Gilbert is daarnaast mede-initiatiefnemer en secretaris van Stichting Vluchtelingenzorg Gennep e.o., taalmaatje van een Syrisch gezin en sinds 2017 bestuurslid van stichting Gennep-San Pedro de Lovago (GESP). Met het aan het spel Kubb gelieerde Klösmöp Kampioenschap introduceerde hij in 2017 een nieuwe zomeractiviteit in de Niersstad.

Theo Roosenboom

Als vrijwilliger bij de Gennepse drumband Vrijheid en Broederschap, Jong Nederland en carnavalsclub ’t Bombakkes is Theo Roosenboom nauw betrokken bij de gemeenschap in de Niersstad. Roosenboom was jarenlang vorst van ’t Bombakkes. Tegenwoordig is hij presentator van de Mèrtzitting op carnavalszaterdag en afleveringen van zomerfeuilleton Summmertime. Ook is het bestuurslid van jeugdjoekskapel D’r An en Stichting Summmertime. Ook is hij betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Effe d’r Uut en de Eerste Gennepse Klösmöpvereniging.

Ruud Zwollo

Gennepenaar Ruud Zwollo was ruim dertig jaar actief lid van de Tennisvereniging Gennep, waarvan twintig jaar als voorzitter. Hij beheerde de website en het archief, was initiatiefnemer, trainer en begeleider van het gehandicaptentennis en medeverantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe kantine en aanleg van de kunstgrasbanen. Ook was hij vicevoorzitter en secretaris van de Samenloop voor Hoop Gennep 2018, en voorzitter van de medezeggenschapsraad van basisschool Maria Goretti.

Harry van den Bogaert

Ottersummer en oud-wethouder Harry van den Bogaert was medeoprichter en dertien jaar voorzitter geweest van Tennisvereniging Ottersum-Ven-Zelderheide. Vanaf 1985 was hij actief lid van de lokale politieke partij CEL (voorloper van voormalige partij KERN, waar hij ook vier jaar voorzitter was). Ook is hij vrijwilliger en voorzitter van Stichting Novio Experience Museum in Nijmegen, bestuurslid en chauffeur bij Stichting Wensbus Gennep en vrijwilliger bij de Stichting Gennep-Niers-Goch.

Piet Claassen

De verhinderde Milsbekenaar Piet Claassen werd op een ander moment voor zijn verdiensten voor SV Milsbeek, carnavalsvereniging De Diepenkikkers koninklijk onderscheiden. Ook is hij vrijwilliger op basisschool De Drie Vijvers waar hij ruim dertig jaar als leerkracht voor de klas stond.