Heerlen: dertien inwoners koninklijk onderscheiden

Print
Heerlen: dertien inwoners koninklijk onderscheiden

Afbeelding: ANP

Heerlen / Hoensbroek -

In Heerlen zijn tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 26 april 13 inwoners koninklijk onderscheiden.

Acht van hen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Vijf inwoners werden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Paul Simons (66) is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Simons verricht al 26 jaar vrijwilligerswerk en was 22 jaar raadslid. Veel van zijn activiteiten waren en zijn op sociaal maatschappelijk terrein: bestuurslid en organisator bij het ‘Overleg Mondiale Vorming’, bestuurslid en organisator ‘Stichting Klassieke Zomer Parkstad’, bestuurslid bij het Koninklijk Harmonieorkest Heerlen, penningmeester en organisator bij stichting Comité 4 en 5 mei, voorzitter stichting Leergeld Parkstad’.

Henk Butink (62) is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau en al ruim vier decennia op diverse gebieden vrijwillig actief. Zet zich in voor onder meer RKVV Heksenberg en was nauw betrokken bij de realisatie van de Heksenbergse Sport Accommodatie, bestuurslid en commissielid van de KNVB. Daarnaast actief als voorzitter van de wijkvereniging en van stichting Jubileum en coördinator van Save Heksenberg alsmede voor D’r Heksenbergse Vasteloavend Verein. Verder was hij bestuurslid bij stichting Metaal Opleiding Limburg, Personeelsoverleg Oostelijke Mijnstreek en stichting Kringloopcentrale Parkstad, voorzitter Raad van Toezicht Woningbouwvereniging De Volkswoning en lid Raad van Commissarissen van Woonpunt. Sinds 2014 zit hij in de gemeenteraad.

Wiel Kousen (79) is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Kousen maakte zich bestuurlijk verdienstelijk op terreinen als economie, onderwijs, cultuur, kunst en sport. Was initiatiefnemer en eerste voorzitter van ondernemerssociëteit Corio League. Daardoor zat hij ook in het bestuur van Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad. Kousen droeg bij aan de Parkstadkrant, de Parkstadpas en het tv-programma ‘Het Jaar van de Vlinder’. Bij gelegenheid van zijn pensionering werd de Parkstad Economy Award ingesteld. Kousen was verder actief voor Limburgs Mooiste, golfbaan Rolduc en Golfclub Brunssummerheide, Kerststad Valkenburg en stichting ‘Vrouwen laten Heerlen glimlachen’.

Ali Daliry (61) is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Kwam eind vorige eeuw vanuit Afghanistan naar Nederland en zette zich meteen in voor zijn naasten. Hij gaf computerles bij stichting WereldWijd en zette dialooggroepen tussen christenen en moslims voor het Missionair Centrum Heerlen op. Met de Basisgroep Jonge Kerk Roermond zamelde hij geld in voor het bouwen van scholen in Afghanistan. Verder oprichter van het Afghaans Sociaal en Cultureel Centrum en medeoprichter van de Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Europa, stichting Solidariteitscomité Afghanistan Nederland en Help Afghan Refugees. Sinds 2004 is hij voorzitter van GroenLinks Parkstad.

Barry Weijers (48) is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Weijers maakt zich al meer dan 25 jaar verdienstelijk voor de samenleving. Hij is scheidsrechter voor de KNVB en floot wedstrijden op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast begeleidt hij jeugdige scheidsrechters in de regio en is hij docent en coach veldvoetbal. In 1999 was hij medeoprichter van jeugdvereniging Zibbith Oirsbeek en organiseerde hij activiteiten voor de jeugd in de kerkdorpen van Schinnen.

Pierre Snijders (74) is vanaf 2001 secretaris van de Bewonersraad Heerlen Centrum en coördinator van alle door de raad georganiseerde evenementen. Verder jaar belangenbehartiger van de Aambosflat. Daarnaast is Snijders een betrokken leider en trainer van jeugdelftallen van de voetbalverenigingen Groene Ster en Bekkerveld. Snijders organiseert het Oranjefeest voor kinderen in het centrum.

Tiny Habets (64) is werkzaam als lerares Duits bij het Bernardinuscollege en zet zich al een halve eeuw in voor de samenleving. Zij was een drijvende kracht achter Kerkkoor Welten en in 1999 het eerste vrouwelijke bestuurslid van voetbalvereniging Weltania. Bijna twintig jaar was zij het boegbeeld van de vereniging. Ze wordt getypeerd als betrouwbaar, duidelijk en consequent, maar had bovenal aandacht voor alle vrijwilligers. Daarnaast is zij actief voor CV de Vlavreters.

Anna Maria Hazen-Verlaan (57) was lid van de werkgroep Jeugdcarnaval, als vertegenwoordiger van Basisschool Windekind. Al lange tijd lid van de jeugdcommissie van De Winkbülle. Al haar aandacht gaat uit naar het organiseren van de jeugdprinsenproclamatie, recepties en bezoeken aan andere verenigingen. Coördineerde jarenlang bij de Winkbülle de musical/revue voor de jeugd. Ook was zij actief voor stichting LVK Heerlen.

Gerda Van Loo-Bego (75) is een van de drijvende krachten bij Tennisvereniging Oranje Nassau Heerlen, waar ze startte als bestuurslid barbeheer/clubhuis. Stak veel energie en tijd in de transitie van een vereniging die door de Oranje Nassau Mijnen werd geëxploiteerd naar een vereniging die door de eigen leden en vrijwilligers wordt geëxploiteerd.

Rob Luijten (65) is directeur van Luijten Advocaten in Heerlen, dat zich in 1984 onderscheidde met een gratis inloopspreekuur, zeer ongebruikelijk in die tijd. Luijten maakt zich jaren lang als vrijwilliger verdienstelijk, onder meer bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). In Heerlen was hij voorzitter van Tennis Vereniging Oranje Nassau. Luijten is verder 25 jaar vrijwilliger bij de St. Martinus Parochie Welten en de St. Pancratius Parochie. Hij was bestuurslid van stichting Euriade en vrijwilliger op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Heerlen.

Harry Deloo (80) is als vrijwilliger verbonden aan het Nederlands Mijnmuseum. Bijna 35 jaar gaf hij memorabele rondleidingen. Sinds 2013 zorgt hij als huismeester dat het museum blijft draaien. Daarnaast is Deloo al 23 jaar steunpilaar binnen het bestuur van stichting Wijkbeheer MSP. Hij is het gezicht van de stichting en geldt als verbinder pur sang.

Rob van Hugten (55) is zelfstandig ondernemer in de grafische sector (Rob in Vorm). Was jeugdtrainer en bestuurslid van voetbalvereniging RKHBS en medeoprichter van speeltuin ’t Baanrakkertje. Binnen wijkvereniging Stichting Buurt Ontwikkeling Heerlerbaan draagt Van Hugten zorg voor de layout van het Wijkblad en de website. Ook is hij medeorganisator van de carnavalsmiddag voor kinderen en lid van Stichting H100.

Fred Frumau (80) was medeoprichter en sindsdien secretaris van Stichting City Heerlen Promotion, waarbij ongeveer 350 winkeliers zijn aangesloten. Frumau was lid van het kerkbestuur, kerkmeester van de Parochies in Kunrade en Voerendaal en penningmeester van Bridgeclub Voerendaal. Als secretaris van Rotary Club Heerlen was hij in 2015 mede-initiator van het jaarlijks samenstellen van een theaterprogramma voor Rotarians uit de omgeving Parkstad.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee