Rijke historie 100 jarige Harmonie De Drie Horens uit de doeken

Print
Rijke historie 100 jarige Harmonie De Drie Horens uit de doeken

Harmonie De Drie Horens op de Rijksweg in de vijftiger jaren. Afbeelding: Archief Heemkundevereniging Horn

Horn -

Theo Peeters uit Horn geeft op woensdag 8 mei in de aula van basisschool De Mussenberg een lezing over de 100-jarige geschiedenis van Harmonie De Drie Horens, aanvang 20.00 uur. Ook geeft hij een toelichting op de totstandkoming van het jubileumboek dat tijdens de avond te koop wordt aangeboden.

In 1918 werd het initiatief genomen tot de oprichting van een muziekgezelschap in Horn. De statuten werden op 16 januari 1919 koninklijk goedgekeurd en daarmee was de vereniging officieel opgericht. Vanaf die datum bestaat de vereniging als fanfare, die in 1937 is omgezet in een harmonie. De vereniging kent dus een rijke historie. Tijdens de lezing vertelt Theo Peeters over de historische ontwikkelingen van één van de oudste verenigingen van Horn. Hij vertelt over de muzikale, sociale en maatschappelijke rol in de Hornse gemeenschap en laat diverse documenten, krantenartikelen en foto’s zien om het verhaal te verlevendigen. Ingang tot de lezing via de speelplaats Gravin Annastraat. Toegang voor leden van Heemkundevereniging Horn gratis, niet-leden betalen 1,50 euro.