Ontkoppeling regenwater in Ubachsberg

Print
Ontkoppeling regenwater in Ubachsberg

Afbeelding: Google Streetview

Ubachsberg -

De gemeente Voerendaal start na de bouwvak met het afkoppelen van woningen aan de Minnegardsweg in Ubachsberg. Regenwater moet zo veel mogelijk buiten de riolering blijven.

De Minnegardsweg en de Aldegondestraat krijgen een apart regenwaterriool. Ook woningen aan de Kerkstraat en het Bernardusplein zullen daar het regenwater op gaan lozen. Het riool wordt richting een nieuwe regenwaterbuffer achter de Vloedsgraaf aangelegd. De buffer zal uiteindelijk weer via een zuivering lozen op een bestaande buffer van het Waterschap Limburg.

Verdroging

Door regenwater te scheiden hoeft het niet gereinigd te worden en kan verdroging van het gebied rond Ubachsberg tegen worden gegaan.

Afkoppelen van het bestaande vuilwaterriool is niet verplicht. Dat is kwalitatief in orde en blijft volgens de gemeente liggen. Huisaansluitingen worden wel allemaal vervangen.

De aanbesteding voor het werk is gestart, de gemeente Voerendaal verwacht dat eind juli bekend is welke aannemer in Ubachsberg aan de slag gaat.