Twintig procent van alle drugsdumpingen in Limburg

Print
Twintig procent van alle drugsdumpingen in Limburg

Ten opzichte van een jaar eerder verdubbelde in 2018 het aantal dumpingen in Limburg. Afbeelding: Jeroen Kuit

Roermond -

Ruim een vijfde van alle lozingen van drugsafval vindt plaats in Limburg. Na Brabant wordt in deze provincie veruit het meest gedumpt.

Dit blijkt uit politiecijfers van 2018 die minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid deelt met de Tweede Kamer. Van de in totaal 292 lozingen trof de politie er vorig jaar 62 in Limburg aan. In werkelijkheid kunnen de aantallen hoger liggen, geeft Grapperhaus aan. Niet alle gevallen worden bij de politie gemeld. De Limburger deed eerder dit jaar onderzoek naar drugsdumpingen. Daaruit kwam, op basis van gemeentelijke cijfers, naar voren dat het om 87 incidenten in Limburg gaat.

Grapperhaus meldt dat vorig jaar in Oost-Brabant 63 keer drugsafval opgeruimd moest worden. In West-Brabant en Zeeland samen gebeurde dat 54 keer.

Subsidie

Kamerleden Henk Krol (50PLUS) en Vera Bergkamp (D66) hadden vragen gesteld over onder meer de kosten voor het opruimen. Tot voor kort stelde Den Haag hier subsidie voor beschikbaar, maar sinds de jaarwisseling is die regeling gestopt en komt de rekening veelal op het bordje van gemeenten terecht. Grapperhaus benadrukt nog eens dat „de verantwoordelijkheid voor de kosten bij regionale en lokale overheden ligt”. Wel is van de oude regeling nog geld over en heeft het Rijk onlangs eenmalig twee ton extra uitgetrokken voor de komende twee jaar. Die periode moet beschouwd worden als overgangstermijn waarin gemeenten en provincies zelf een financiële regeling op poten moeten zetten.

In Limburg staat dat nog te gebeuren, zei gedeputeerde Hans Teunissen onlangs. Vorig jaar waren gemeenten hier samen 650.000 euro kwijt aan het opruimen van drugsafval.

Milieupark

Om dumpingen in het buitengebied te ontmoedigen, stelde D66 in Brabant onlangs voor om het makkelijker te maken het afval bij het milieupark af te geven. Bijvoorbeeld door verplichte legitimatie af te schaffen. Ook werd het idee voor een ‘drugsluikje’ geopperd, waar afval anoniem kan worden weggegooid. Grapperhaus ziet dat totaal niet zitten, schrijft hij aan de Kamer. ‘Dit zou leiden tot het vanuit de overheid faciliteren van strafbare feiten en heeft daarmee een zeer onwenselijke gedoogconstructie tot gevolg. Met een drugsluikje waar drugscriminelen anoniem hun afval kunnen inleveren, zou vanuit de overheid een illegaal productieproces van verboden middelen juist vergemakkelijkt worden.’ De focus ligt op ‘het verstoren van het proces aan de voorkant’, zoals het oprollen van laboratoria.

Verdubbeld

Uit het eerdere onderzoek van De Limburger bleek dat het aantal dumpingen in 2018 was verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Volgens de politie komt dit doordat het aantal drugscriminelen toeneemt. Ook zou er sprake zijn van een waterbedeffect nadat Brabant harder is gaan optreden tegen dumpingen.