Zelfredzaam Wellerlooi finalist Dorpsvernieuwingsprijs

Wellerlooi heeft ’t Luukske in eigen beheer ontwikkeld. Ook voor de exploitatie draagt het dorp zelf de zorg.

Het Bergense kerkdorp Wellerlooi is samen met Ansen (Drenthe), Den Andel (Groningen) en Esbeek (Noord-Brabant) finalist in de Dorpsvernieuwingsprijs van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK). De jurering voor de wedstrijd waarvan op 25 mei de winnaar bekend wordt, vindt vrijdag plaats. Een delegatie van LVKK bezoekt dan ‘de Looi’.

Jos Gröniger

Voor de Dorpsvernieuwingsprijs selecteerde de LVKK dorpen op projecten die vernieuwend en duurzaam waren. ,,De keuze was dermate moeilijk, het niveau lag zo dicht tegen elkaar aan, dat voor vier finalisten is gekozen”, aldus de jury die bestaat uit Elles Bulder (lector Leefomgeving en transitie aan de Hanze Hogeschool te Groningen), Thijs van Mierlo (directeur Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) en Hans Cok (medewerker democratie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken).

Wellerlooi is tot de finale doorgedrongen van wege de ontwikkeling van het multifunctionele centrum ’t Luukske. ,,We zijn hier vernieuwend geweest met het in eigen beheer bouwen van een sportzaal die gecombineerd werd met het gemeenschapshuis. Het zorgt voor een duurzame exploitatie in de toekomst”, zegt Maurice Bergmans, de voorzitter van het stichtingsbestuur van MFC ’t Luukske, ,,de zo gerealiseerde faciliteiten bieden ook mogelijkheden voor de huisvesting van nieuwe initiatieven en deze zijn ook ontstaan. Zo is sinds de nieuwbouw is gerealiseerd en het gemeenschapshuis is gerenoveerd een open inloopochtend ontstaan en lunchen een grote groep oudere inwoners nu elke maand een keer samen. Ook beschikt ons dorp sindsdien over een GreenTeam dat het groen in het dorp onderhoudt.”

Het dorp neemt wat dat betreft een bijzondere positie in meent Bergmans. ,,Ik denk dat er geen enkel dorp in Nederland is waar de inwoners zelf in eigen beheer eigenhandig een sportzaal hebben gebouwd die ook geschikt is voor bijvoorbeeld officiële volleybalwedstrijden. Dorpsgenoten, van jeugd tot senioren hebben hieraan meegebouwd. Maar het is niet alleen bij helpen gebleven. Ook heeft 75% van de gezinnen via crowdfunding financieel aan de sportzaal bijgedragen.”

Het stichtingsbestuur van MFC ’t Luukske exploiteert de accommodatie met vrijwilligers en zonder subsidies. ,,We doen het op eigen kracht en leunen niet op de overheid, maar nemen zelf de regie in handen.”

De zelfstandigheid van het dorp gaat verder dan de exploitatie van MFC ’t Luukske. Bergmans: ,,Verenigingen werken samen met elkaar, maar ook met de school. Hierdoor proberen we -en tot nu toe met succes- de school in stand te houden. En dat in een regio waar sprake is van bevolkingskrimp. De jeugd blijft in Wellerlooi wonen en het bevolkingsaantal in ons dorp stijgt ook weer langzaam, terwijl het in andere dorpen daalt.”