Armoedebeleid

Gemeente en partners samen voor armoedebestrijding

Gemeente en partners samen voor armoedebestrijding

De gemeente Bergen start armoedebeleid.

Afferden / Siebengewald / Bergen / Well / Wellerlooi / Aijen / Nieuw-Bergen / Heukelom / Knikkerdorp -

Het Bergense College van B en W geeft uitvoering aan de eind vorig jaar door PK en CDA ingediende motie, en start een voorlichtingscampagne Armoedebeleid

Armoede en verborgen armoede is een onderwerp waarover de meeste mensen liever niet praten. Toch komt het steeds vaker voor. Ook in de gemeente Bergen moeten veel huishoudens rondkomen van een inkomen dat onder of rondom het sociaal minimum zit. De gemeenteraad heeft eerder uitgesproken het belangrijk te vinden dat de inwoners en de gemeente zelf zich bewust zijn van armoede in de eigen omgeving. Armoede is immers lang niet altijd zichtbaar. PK en CDA dienden eind vorig jaar een motie in die het College van B en W de opdracht gaf een uitgebreide voorlichtingscampagne op te starten. Dat gaat nu gebeuren. ,,Ik ben blij dat er werk gemaakt wordt van ons verzoek. Het is van belang dat mensen die in armoede leven gebruiken kunnen en durven te maken van de regelingen die er voor hen zijn”, reageert CDA fractievoorzitter Jacob Knoops. B en W hebben er voor gekozen de campagne uit te voeren samen met partners die een actieve rol hebben bij de armoedebestrijding zoals de Vincentiusvereniging, de Stichting 7wouden, de Voedselbank, de Stichting Leergelden en de Jeugdfondsen voor Sport en Cultuur. Toegankelijkheidsverbetering, drempels verlagen en grotere bekendheid van het gemeentelijk maar ook landelijk aanbod aan regelingen zijn daarbij de speerpunten.