Tientallen ‘Limburgse’ diersoorten ernstig bedreigd

Print
Tientallen ‘Limburgse’ diersoorten ernstig bedreigd

De eikelmuis is een van de dieren die uit Limburg dreigen te verdwijnen. Afbeelding: iStock

In Limburg worden veel planten- en diersoorten die uniek zijn voor deze regio ernstig bedreigd. Er is een lijst van 28 bedreigde diersoorten die binnen Nederland alleen – of in belangrijke mate – in Limburg voorkomen.

Bekend zijn het vliegend hert, de korenwolf, de eikelmuis en de vuursalamander. Maar het gaat ook slecht met de knoflookpad, boomkikker, vroedmeesterpad, geelbuikvuurpad, kamsalamander, zandhagedis, gladde slang, muurhagedis, otter, hazelmuis, wilde kat, ingekorven vleermuis, meervleermuis, Bechsteins vleermuis, vale vleermuis, grauwe klauwier, rode wouw, boomvalk, wespendief, het donker pimpernelblauwtje en de patrijs.

Lees ook: Natuur in rap tempo achteruit: ‘We breken de fundering van ons bestaan af’

Ook diverse plantensoorten hebben het moeilijk. De veenmossen in De Peel worden sterk bedreigd door verdroging en vermesting.

Lees ook: Ongekende achteruitgang natuur: miljoen soorten met uitsterven bedreigd

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Sluit je daarom ook aan en kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt. Juist in deze onzekere tijden.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen