Hondenpoepplan krijgt handen van college niet op elkaar in Bergen

Print
Hondenpoepplan krijgt handen van college niet op elkaar in Bergen

Afbeelding: ANP XTRA

Nieuw-Bergen -

Het college van burgemeester en wethouders in Bergen is niet enthousiast over het plan voor positief hondenbeleid van de PK. Niet de gemeente, maar inwoners zelf zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van hun viervoeters, is haar stelling.

De PK presenteerde afgelopen maart een voorstel voor een positief hondenbeleid in Bergen om zo een van de grootste ergernissen van burgers aan te pakken: poep op de stoep. Kern van dat plan: een verdrievoudiging van het aantal openbare prullenbakken, het beschikbaar stellen van gratis poepzakjes en grotere losloopgebieden voor honden.

Plicht

Het college zet diverse vraagtekens bij het voorstel. Zo ziet het college geen reden om hondenpoepzakjes in te kopen om ze gratis aan te bieden, terwijl de gemeente geen wettelijke plicht heeft om hondenpoep op te ruimen.

Bakfietsen

Ook het extra geld en onderhoud wat gepaard gaat met de aanschaf van tweehonderd extra prullenbakken kan niet rekenen op enthousiasme. Sterker nog, het college zegt daarvoor geen capaciteit te hebben. Bovendien zijn de elektrische bakfietsen van de gemeente die momenteel worden gebruikt voor het opruimen van zwerfvuil hier niet geschikt voor.

Proef

Het college vindt ook dat er eerst werk gemaakt moet worden van een proef. In 2017 pleitte de PK daar zelf voor in het kader van het toen nieuwe speelruimteplan. Daarin was volgens de partij geen rekening gehouden met overlast van hondenpoep, dat daarmee het gebruik van kleine, informele speelruimtes zou bedreigen. In samenspraak met de gemeente zou de PK zelf een proef opstarten met een hondenpoepvrije omgeving rond een speelplek. Ook daar zouden extra afvalbakken geplaatst en gratis poepzakjes aangeboden worden. Echter, op minder grote schaal als in het nieuwe voorstel van de PK, dat tot op heden geen werk maakte van die proef.