‘Ambassade’ hertogdom Limburg bestaat tien jaar

Print
‘Ambassade’ hertogdom Limburg bestaat tien jaar

Bij deze kroon, op een zuil aan de voorkant van Rolduc, start het Hertog Limburgpad. Afbeelding: Stichting Hertog Limburgpad

Kerkrade / Eygelshoven -

De ‘Ambassade du Pays de Rode à Limbourg’ bestaat tien jaar. Deze ambassade is de motor achter de heropleving van de vriendschap en eenheid van het hertogdom Limburg in de Euregio Maas-Rijn. Dit jubileum wordt zaterdag 18 mei gevierd op Rolduc.

In de abdijkerk begint dan om 11.00 uur een H. Mis. Bisschop Mussinghoff uit Aken, bisschop Jousten uit Luik en deken Nevelstein van Kerkrade zullen deze pontificale drieherenmis celebreren. Het Slavisch zangensemble Capella Droezjba luistert de eucharistieviering op.

Oorkonde

Aansluitend aan de H. Mis vindt een interne receptie plaats, waar burgemeester Som met echtgenote en hoogwaardigheidsbekleders uit binnen en buitenland aanwezig zijn. Hier zal aan de ambassadeur van Limbourg, Dr. Phil Jörg Schmitz-Gielsdorf, de jubileum oorkonde met een kleine Hertog Limburgzuil overhandigd worden.

Vanuit Abdij Rolduc is op initiatief van het Sint Catharinagilde de Ambassade du Pays de Rode à Limbourg in mei 2009 opgericht en van start gegaan. De ambassade ondersteunt de belangen van de Stichting Hertog Limburgpad. Die is actief in Limburg en de Belgische regio’s van het historische hertogdom Limbourg en de huidige moderne gemeente van Limbourg, met het organiseren van culturele activiteiten en evenementen.

De eerste ambassade is mede opgericht door de eerste ambassadeur Jack Buck (overleden in 2011). De meerdaagse wandelroute Hertog Limburgpad is een tastbaar voorbeeld van de verbondenheid tussen de Limburgen en het oosten van België.