Dorpsontwikkelplan Stevensweert telt 48 doelen

Print
Dorpsontwikkelplan Stevensweert telt 48 doelen

De plannen voor een rollatorpad dateren al van jaren geleden. Afbeelding: Archief De Limburger/Jeroen Kuit

Stevensweert -

De komende jaren moeten in Stevensweert 48 doelen worden gerealiseerd. De doelen zijn vastgelegd in het Dorpsontwikkelplan dat de Dorpsraad onlangs presenteerde.

Het boekwerk is, op initiatief van de Dorpsraad, tot stand gekomen door gesprekken met willekeurige inwoners en drie bewonersbijeenkomsten waarin de verzamelde plannen werden besproken en gewogen. Gesteld wordt dat de bijna 1700 inwoners van Stevensweert voor het merendeel tevreden zijn over hun dorp. De zorgen richten zich met name op het niveau van de voorzieningen. Al concludeert men ook dat de nog aanwezige historie van de voormalige vestingstad een dusdanige toeristische trekker is, dat er in Stevensweert meer voorzieningen aanwezig zijn dan in menig ander dorp van dezelfde omvang.

Rollatorpad

Een multifunctionele ruimte voor verenigingen en vergaderingen wordt echter node gemist. Dat is dan ook een speerpunt in het dorpsontwikkelplan (DOP). Ook het soms chaotische verkeer in de smalle straten vormt een belangrijk verbeterpunt. Een nieuw verkeersplan voor de kern zou uitkomst kunnen bieden. Verder zou een rollatorpad in de oude kern de bereikbaarheid ook voor rollatorgebruikers vergroten. Een opknapbeurt voor de vestingwerken moet daarnaast voor een impuls zorgen.

Nog zestig ideeën

In het DOP is ook nog een lijst opgenomen met de wensen van de ‘Kerngroep Stevensweert 2033’. In 2016 nam Stevensweert deel aan de verkiezingen van het Groenste Dorp. In die periode werden al veel wensen voor de toekomst verzameld van dorpsbewoners. Om deze ideeën niet verloren te laten gaan, heeft de begeleidingsgroep Entente Florale in 2017 een doorstart gemaakt in de vorm van de ‘Kerngroep Stevensweert 2033’. Het gaat om nog eens zestig ideeën die, zoals de naam van de kerngroep al aangeeft, gerealiseerd moeten zijn in 2033. In dat jaar herdenkt en viert Stevensweert zijn vierhonderdjarig bestaan als vestingstad.