Maatregelen tegen steeds onveiliger wordende spoorwegovergang in Roermond

Print
Maatregelen tegen steeds onveiliger wordende spoorwegovergang in Roermond

De smalle spoorwegovergang op de Leropperweg levert gevaarlijke situaties op voor fietsers. Afbeelding: Archief De Limburger/René Corten

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

De spoorwegovergang Leropperweg in Roermond wordt verbreed en daarmee veiliger.

Door de reconstructie van de Leropperweg enkele jaren geleden, is bij de overweg een tweezijdige flessenhals ontstaan, terwijl het aantal fietsers dat gebruikmaakt van de weg juist sterk is toegenomen. Dit als gevolg van de aanleg van een fietspad door het Roerdal. Uit een in opdracht van de gemeente uitgevoerde risicoanalyse blijkt dat de veiligheid van de overweg daardoor sterk is verminderd.

Overheidsbeleid schrijft voor dat de gemeente zelf iets aan die veiligheid moet doen. Roermond heeft nu de kans mee te liften op werkzaamheden aan het spoor door ProRail, waardoor de kosten een stuk lager uitvallen. Daarvoor moet alleen het budget, gepland voor 2021, dit jaar worden vrijgemaakt. ProRail wil dit jaar nog op het baanvak Roermond-Sittard aan de slag.