Roermond krijgt meer respijt voor uitvoering ‘Vitale Stad’

Print
Roermond krijgt meer respijt voor uitvoering ‘Vitale Stad’

Het Kazerneplein voor de outlet krijgt een opwaardering in het kader van ‘Vitale Stad’. Foto Jeroen Kuit.

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

Roermond krijgt van de provincie wat meer respijt voor de uitvoering van het omvangrijke project Vitale Stad. Subsidies komen daardoor minder snel in gevaar.

Vitale Stad behelst een groot aantal investeringen in met name de binnenstad. Het gaat om een bedrag van zo’n tien miljoen, waarvan de provincie de helft financiert. ‘Maastricht’ heeft daaraan echter strenge voorwaarden gekoppeld. Zo gold aanvankelijk de eis dat voor alle projecten per 1 januari dit jaar financiële verplichtingen moesten zijn aangegaan. Die voorwaarde is vervallen. Wel blijft overeind dat alle projecten eind volgend jaar gerealiseerd moeten zijn of de gestelde doelen behaald.

Reclameborden

Volgens een tussenstand die 22 mei in de commissie Ruimte wordt besproken, zit de gemeente op schema. Een aantal projecten is afgerond of het gestelde doel is bereikt. Zo is de commerciële leegstand in de binnenstad verminderd met 8500 vierkante meter (doel 7000) en is de facelift van de Hamstraat afgerond. Het enige wat hier niet is gelukt, is de introductie van uniforme, op werk van architect Pierre Cuypers geïnspireerde reclameborden. De winkeliers willen er niet aan. De verblijfsduur van winkelend publiek in de Hamstraat is overeenkomstig de voorwaarde met 3 procent toegenomen.

Een groot aantal projecten is in voorbereiding. Het wandelpad langs de Roer vanaf hotel Valies naar ECI wordt gefaseerd aangelegd, omdat appartementencomplex het Bastion nog niet klaar is. De herinrichting van het Munsterplein is ruim voor de deadline afgerond. Voor het verbeteren van de verbinding binnenstad-Designer Outlet is een voorstel in de maak. Dat behelst vooral een opwaardering van het Kazerneplein door boombakken, verlichting en een „loper” in de bestrating tot aan de tunnel. In dit project is vertraging ontstaan, omdat het dak van de parkeergarage onder het plein weinig draagvlak bleek te hebben.

Busstation

Het enige project dat qua tijd knelt, is de aanpak van de Stationsomgeving. Maar hiervoor heeft de provincie het gewenste resultaat bijgesteld. Eind volgend moet het nieuwe busstation klaar zijn en moet er een masterplan voor de Stationsomgeving liggen.

Verder zal er wat geschoven moeten worden met resterende budgetten omdat van sommige stimuleringsregelingen - zoals gevelrestauratie, omzetten leegstaande panden in woonruimte - door ondernemers weinig gebruik is gemaakt.