Beesel wil 115 extra woningen bouwen

Print
Beesel wil 115 extra woningen bouwen

Buiten de nieuwbouw in plan Oppe Brik zijn er nog extra woningen nodig. Afbeelding: John Peters Fotografie

Reuver -

Beesel heeft de komende jaren behoefte aan extra woningen. Dit blijkt uit een tussenrapportage die door een extern bureau werd opgesteld. Het gemeentebestuur stelt voor om 115 nieuwe woningen te bouwen.

De STEC-groep maakte een nieuwe woningmarktanalyse op basis van de Etil-prognose 2018. Die gaat er van uit dat het aantal huishoudens doorgroeit tot 2031, drie jaar langer dan in 2015 werd verwacht. De hoogte van de piek blijft gelijk: iets meer dan 6000. Etil voorspelt een toename van 195 huishoudens, wat neerkomt op 3,5 procent, daarna volgt een daling. Per saldo komen er in de periode 2017-2040 zo’n 115 huishoudens bij. De eerder opgestelde woonvisie 2016-2022 ging uit van een lichte krimp (minus acht).

Door de voortgaande vergrijzing is er vooral onder ouderen veel vraag naar huurwoningen, zowel in het goedkope (tot 460 euro per maand) als duurdere segment (vanaf 720 euro). Dezelfde behoefte is er bij starters. Ook duurdere koopwoningen zijn meer in trek. Aangezien uit het onderzoek is gebleken dat de woonwensen van beide doelgroepen grotendeels overeenkomen, wil het gemeentebestuur volgens verantwoordelijk wethouder Debbie Heesakkers volledig inzetten op levensloopbestendige woningen en appartementen. Omdat uit het rapport blijkt dat er na 2023 naar verwachting meerdere koopwoningen vrij zullen komen, ziet Heesakkers voor de langere termijn kansen in het transformeren van bestaande huizen. Momenteel bestaat tweederde van de woningvoorraad in Beesel uit koopwoningen.

Aandacht vraagt volgens het rapport vooral de sociale huursector, die door een verder dalende mutatiegraad verder onder druk komt te staan. De doorstroming stokt hier meer dan gemiddeld in Nederland. STEC noemt deze ontwikkeling niet alarmerend, maar vindt het wel raadzaam om samen met wooncorporatie WoonGoed 2-Duizend de vinger aan de pols te houden.

Het voorstel aan de gemeenteraad om de woonvisie 2016-2022 bij te stellen, komt maandag op tafel in de commissievergadering. De gemeenteraad zal zich er twee weken later over buigen. De nieuwbouw in Oppe Brik is in het plan meegeteld, huisvesting voor statushouders vanuit de lokale opgave eveneens.