Oprichting Broodfonds voor zelfstandige ondernemers Peel en Maas

Print
Oprichting Broodfonds voor zelfstandige ondernemers Peel en Maas

Het Broodfonds fungeert als financiële reddingsboei voor zelfstandige ondernemers die tijdelijk arbeidsongeschikt raken. Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Panningen -

De tweede informatieavond voor de oprichting van Broodfonds Peel en Maas vindt plaats op woensdag 29 mei om 20.00 uur in Party Restaurant de Houbereij, Kerkstraat 68-70 in Panningen. Het Broodfonds biedt zelfstandigen een stukje financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

Als zelfstandig ondernemer heb je geen wettelijk recht op inkomensondersteuning. In de praktijk betekent het dat je als zelfstandige een grote financiële buffer moet hebben als je een langere periode door ziekte uitvalt. Naast financiële consequenties, is er ook het gevaar voor de continuïteit van het bedrijf. Het Broodfonds werkt volgens het schenkkring principe. Dat betekent dat iedere deelnemer van een Broodfondsgroep een eigen Broodfondsrekening opent. Op deze rekening wordt de maandelijkse inleg gestort. Wanneer iemands inkomen wegvalt door arbeidsongeschiktheid, krijgt hij van de andere deelnemers maandelijks een bedrag geschonken. Vanaf 30 dagen na het begin van de ziekte tot maximaal 24 maanden. De deelnemers kiezen bij aanvang de hoogte van de te ontvangen schenking bij arbeidsongeschiktheid. Dit is gerelateerd aan je netto bedrijfswinst en het inkomen dat je maandelijks nodig hebt. Er kan gekozen worden uit verschillende niveaus. Hoe hoger de te ontvangen schenking, hoe hoger de maandelijkse inleg. Alle deelnemers verplichten zich samen tot het betalen van de schenking aan een deelnemer die arbeidsongeschikt is geworden. De BroodfondsMakers administratie voert de schenkingen uit. Tijdens de eerste informatieavond in april hebben zich al twintig geïnteresseerden gemeld. Belangstellenden zijn welkom om de informatieavond bij te wonen. Inloop is vanaf 19.45 uur. www.broodfonds.nl