Schoolkinderen brengen kleur in waterbuffer

Print
Schoolkinderen brengen kleur in waterbuffer

Jagers en schoolkinderen zaaien een bloemenmengsel in. Afbeelding: Wildbeheereenheid Voerendaal e.o.

Voerendaal / Ransdaal / Craubeek / Klimmen / Weustenrade / Fromberg / Kunrade / Ubachsberg / Winthagen -

Om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de natuur hebben de schoolkinderen van basisschool Berg Op uit Ubachsberg samen met jagers van de Wildbeheereenheid Voerendaal en het Waterschap Limburg een waterbuffer aan de Kersboomkensweg ingezaaid met een bloemen- en kruidenmengsel. Buiten het feit dat dit zaaigoed straks een kleurige bloemenpracht oplevert, is het vooral van waarde voor de insecten en het wild.

Initiatiefnemer van deze actie is de Wildbeheereenheid Voerendaal die verantwoordelijk is voor het faunabeheer in een gebied van circa 9.000 hectaren rondom Voerendaal. Vanwege hun lokale betrokkenheid en kennis van de flora en fauna realiseren jagers ook op diverse plekken kleinschalige biotoop verbeteringsprojecten om de verschraling van de natuur tegen te gaan. Dergelijke plekken zijn belangrijk voor insecten, vogels en andere zoogdieren, omdat ze daar voedsel en dekking vinden. De plekken dragen daardoor bij aan de biodiversiteit in een gebied.

Als coördinator van de biotoop commissie betrok Piet Pakbier de schoolkinderen van basisschool Berg Op. Het Waterschap Limburg sponsorde het zaaigoed en stelde de locatie ter beschikking. Vol overgave en plezier zaaiden de kinderen het verkregen zaaigoed uit over het waterbekken in de hoop dat hier in de zomer een bloemenpracht zal verrijzen.