Den Haag

Vakbond FNV trekt eigen reorganisatieplan in na protesten personeel

Print
Vakbond FNV trekt eigen reorganisatieplan in na protesten personeel

Afbeelding: Getty Images

Het bestuur van FNV heeft de plannen voor een reorganisatie bij de vakbond ingetrokken.

Leden van FNV demonstreerden vorige week nog tegen de eigen bond, omdat ze het niet eens waren met het voorstel om 250 van de 1650 banen te schrappen. Daarbij werd ook gedreigd met acties en stakingen.

Zover laat de bond het niet komen. Er wordt een pas op de plaats gemaakt, bevestigt een woordvoerder van FNV na berichtgeving door de Volkskrant. Volgens hem zal het bestuur komende tijd eerst met de achterban in gesprek gaan voor er nieuwe beslissingen worden genomen.

De financiële situatie van FNV is al langer een heikel punt. Doordat het ledental al jaren afneemt, lopen de inkomsten van de bond terug, terwijl FNV wel veel geld kwijt is aan bijvoorbeeld het organiseren van acties, stakingen en manifestaties. Vandaar dat de bond wilde snijden in het eigen personeel bij ondersteunende en facilitaire diensten.

De urgentie om te bezuinigen is niet verdwenen, benadrukt de zegsman. Het is nu de bedoeling dat er „met elkaar” gewerkt wordt aan een aangepast plan „dat grondig langs de lat van ons FNV-beleid wordt gelegd en dat op meer draagvlak kan rekenen”.

Zodra het plan gereed is, zal algemeen directeur Herman Geerdink dit eerst met de ondernemingsraad van de bond bespreken en vervolgens ter toetsing voorleggen aan interne vakbond FNV Personeel.