Grootscheepse criminaliteitscontrole op bedrijventerrein Beek

Print
Grootscheepse criminaliteitscontrole op bedrijventerrein Beek

Afbeelding: Getty Images/iStockphoto

Spaubeek / Beek / Maastricht-Airport / Geverik / Groot Genhout / Kelmond / Klein Genhout / Neerbeek -

Bij elf panden op bedrijventerrein Beekerhoek is dinsdagochtend gecontroleerd op ondermijnende criminaliteit. Op het terrein werden in de afgelopen vier jaar acht hennepplantages ontdekt.

De gezamenlijke actie van de gemeente Beek, de politie, brandweer, Belastingdienst en het OM maakte deel uit van een onderzoek op Beekerhoek. De brandweer controleerde op brandveiligheid en de gemeente de gebruiksvergunningen en –meldingen. De Belastingdienst legde bezoeken af bij verschillende ondernemers. Bij de controle werden geen personen aangehouden of (direct) strafbare feiten ontdekt.

De gemeente wilde met deze actie een stevig signaal afgeven, dat illegaliteit en criminaliteit streng worden bestreden. Bovendien kan op deze manier (illegale) bebouwing en het gebruik van gebouwen in kaart worden gebracht, zodat de gemeente hier op kan handhaven.