Toch geen varkensboerderij nabij longcentrum Horn

Print
Toch geen varkensboerderij nabij longcentrum Horn

Longcentrum Ciro bij Hornerheide vindt dat er bij het beoordelen van een vergunning voor een Livarvarkensbedrijf rekening gehouden moet worden met de kwetsbare groep patiënten. Afbeelding: Stefan Koopmans

Baexem / Haelen / Haler / Hunsel / Neeritter / Kelpen-Oler / Buggenum / Grathem / Ell / Ittervoort / Nunhem / Horn / Neer / Roggel / Heibloem / Heythuysen -

Livarboer Frank de Rond trekt definitief de stekker uit het plan om nabij longcentrum Ciro Hornerheide scharrelvarkens te houden. Hij maakte dat bekend nadat hij woensdag bij de Raad van State bot had gevangen bij een beroep dat hij had ingesteld in de zaak.

Lees ook: Te weinig oog voor patiënten: gemeente trekt vergunning varkensboerderij alsnog in

De Livarboer was naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met een eerdere uitspraak van de rechtbank in Roermond. Tijdens die rechtszaak bepleitte het astmacentrum met succes dat de gemeente Leudal bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag voor de varkensboerderij aan de Beekkant in Baexem meer rekening had moeten houden met de belangen van de kwetsbare groep patiënten bij het nabijgelegen longcentrum Ciro.

Gezondheid

Het astmacentrum gaf aan dat de uitstoot van het varkensbedrijf ernstige gezondheidseffecten voor de patiënten met longaandoeningen kan hebben.

De Rond kwam nog op de dag van de uitspraak van de Raad van State tot de conclusie dat doorzetten van de plannen voor het Livarvarkensbedrijf aan de Beekkant in Baexem om meerdere redenen geen zin heeft. De Livarboer gaf aan dat hij de scharrelvarkens wil houden in harmonie met de omgeving.

Stank

Naast het longcentrum vreesden ook omwonenden overlast van onder meer stank. De Rond is er nog altijd van overtuigd dat er van overlast nauwelijks sprake zou zijn, maar wijst er tegelijkertijd op dat het concept van Livar naast dierenwelzijn ook maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vindt. Een gespannen relatie met de buurt past daar dan niet in.

Op grond van de uitspraak zou hij opnieuw een omgevingsvergunning moeten aanvragen bij de gemeente Leudal en hij zou een milieueffectrapportage (MER) moeten laten opstellen. Een dergelijk onderzoek brengt milieugevolgen in kaart. „Een MER had geen andere inzichten verschaft dan we nu al in kaart hebben gebracht”, stelt een teleurgestelde De Rond.

Harmonie

Hij betreurt het dat hij nu niet de gelegenheid krijgt om op de beoogde plek ervaring op te doen met nieuwe stalsystemen. De Rond gaat nu op zoek naar een andere locatie in Limburg waar hij zijn plannen wel in harmonie met de omgeving kan uitvoeren. De hele kwestie heeft de ondernemer meerdere tienduizenden euro’s gekost.