Lezing over onze taal in een globaliserende en digitaliserende wereld

Print
Lezing over onze taal in een globaliserende en digitaliserende wereld

Prof. dr. Sjaak Kroon. Afbeelding: Jaar van de Ontmoeting

Gennep / Ottersum / Milsbeek / Heijen / Ven-Zelderheide -

In het kader van het Jaar van de Ontmoeting houdt prof. dr. Sjaak Kroon op dinsdag 28 mei in de KennisKeuken - de benedenverdieping van bibliotheek Gennep - een lezing over de rol van taal in een digitaliserende en globaliserende wereld en superdiverse samenleving.

Waar mensen vroeger vaak hun hele leven in hun geboortedorp bleven wonen, wordt de huidige wereld gekenmerkt door mobiliteit. Migratie en internationalisering zorgen ervoor dat mensen tegenwoordig minder honkvast zijn en meer reizen. Daarbij gaat het om toeristische mobiliteit en kennismigranten maar ook om gedwongen migratie door armoede, vervolging of discriminatie.

Met al deze bewegingen worden ook religies, culturen, opvattingen en talen van mensen mobiel. Hierdoor krijgt het dagelijkse leven in toenemende mate te maken met talige en culturele diversiteit. Op zich is dit niets nieuws, want in het Amsterdam van de zeventiende eeuw was naar schatting een op de drie inwoners al van buitenlandse herkomst, allemaal met hun eigen talen. Bovendien kenmerkt het Nederlandse taallandschap zich van oudsher door een enorme variatie aan streektalen en dialecten.

Die diversiteit is ondertussen volgens de lezing van prof. dr. Sjaak Kroon nóg diverser geworden. „Mensen komen tegenwoordig uit uiteenlopende herkomstlanden en migreren om uiteenlopende redenen naar uiteenlopende bestemmingen. De in Duitsland werkende Amerikaanse antropoloog Steven Vertovec gebruikt in dit verband de term ’superdiversiteit’. De groeiende digitalisering van de wereld speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol. Door het internet is de wereld een netwerk- en kennissamenleving geworden waarin ruimte en tijd nauwelijks meer een rol spelen.”

Tegen deze achtergrond van globalisering, internationalisering en digitalisering zoomt deze voordracht in op de rol die taal bij dit alles speelt. Wat is de positie van taal in het algemeen en talen in het bijzonder in onze globaliserende wereld? Loopt het Nederlands gevaar te worden verdrongen door het Engels? Wordt het Chinees de nieuwe wereldtaal? Wat gebeurt met onze dialecten? Welke invloed hebben sociale media op ons taalgebruik? Zijn emoticons ook taal? Hoe is ons taallandschap online en offline veranderd in de afgelopen decennia - ook in de kop van Noord-Limburg. „Veel vragen die zich lang niet allemaal in twee keer drie kwartier laten beantwoorden, maar die wel raken aan de kern van ons bestaan als sociale wezens in een superdiverse samenleving.”

Sjaak Kroon werkt als hoogleraar Meertaligheid in de multiculturele samenleving bij het Departement Cultuurwetenschap van de Universiteit van Tilburg.

Toegang tot deze lezing is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Reserveren kan via m.leideritz@planet.nl. Locatie: Ellen Hoffmannplein 2, Gennep. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.