Veiligheid

Zorgen in Limburg om brandrisico zorgwoningen

Print
Zorgen in Limburg om brandrisico zorgwoningen

De brandweer in actie bij de fatale brand van woon-zorgcomplex Crescendo in Venlo in 2017. Afbeelding: archief Laurens Eggen

De kans dat in Limburg brand uitbreekt op plekken waar ouderen wonen, is volgens de brandweer dusdanig groot dat het zorgen baart. Problematisch is dat de hulpdiensten niet weten waar de steeds groter wordende groep precies woont.

De twee Limburgse veiligheidsregio’s brachten de risico’s in kaart die de komende jaren de aandacht verdienen van de crisis- en hulpdiensten. Zij kijken of het huidige beleid voldoende is toegespitst op de gevaren.

De analisten signaleren dat de ‘kwetsbare groep’ van mensen die niet of verminderd zelfredzaam zijn, zoals bejaarden, langer thuis blijft wonen. Dat komt door de veranderingen in de zorg. Het risico is dat deze groep zichzelf bij brand moeilijker in veiligheid kan brengen. Datzelfde speelt bij instellingen voor kinderen of gehandicapten, in ziekenhuizen en gevangenissen. Daar komt nog bij dat veel seniorenwoningen – qua brandveiligheidseisen – niet of beperkt zijn berekend op personen die minder zelfredzaam zijn. Volgens de veiligheidsregio is de informatie wél beschikbaar bij instanties als gemeenten, maar niet direct beschikbaar voor uitrukkende hulpdiensten.

Fatale branden

Het rapport Provinciaal Risicoprofiel geeft tal van voorbeelden van branden met ernstige afloop. Een dode en gewonde bij zorgcomplex Crescendo in Venlo (2017), een dode en vijf lichtgewonden aan de Deken van Oppensingel in die plaats (2016). In Nijmegen vielen in 2015 vier doden en zestien zwaargewonden. In Roermond raakte in 2018 iemand zwaargewond bij brand op de EHBO van het Laurentius Ziekenhuis.

Megastallen

Ook de steeds groter wordende distributiecentra én megastallen worden genoemd als risicovol bij brand. Klimaatverandering wordt eveneens aangestipt: onder meer hittegolven en natuurbranden worden aangemerkt als serieuze risico’s. Specifiek voor Limburg wordt de mogelijkheid van instortende mijngangen benoemd.

Lees ook: Welke risico’ komen er op Limburg af?