Zorghuis Roermond niet langer onder verscherpt toezicht

Print
Zorghuis Roermond niet langer onder verscherpt toezicht

Het voormalig klooster waar nu het Zorghuis Roermond in is gevestigd. Afbeelding: Archief De Limburger

Roermond / Merum / Swalmen / Asenray / Boukoul / Einde / Herten / Ool / Asselt -

Het Zorghuis Roermond staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Volgens de inspectie heeft het Zorghuis Roermond de tekortkomingen die vorig jaar werden geconstateerd voldoende weggenomen. Er werd tot verscherpt toezicht overgegaan nadat geconstateerd werd dat er aanhoudende risico’s waren voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dat had onder meer betrekking op het contact dat bijvoorbeeld tijdens het eten werd gemaakt met bewoners, te weinig overleg over de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen zoals een bedhek en de interactie tussen management en zorgverleners.

Verbeteringen

Na de ondertoezichtstelling in november bezocht de inspectie het zorghuis nog twee keer. De verbeteringen die waren doorgevoerd lieten zien dat het Zorghuis kan schakelen en verbeteringen kan doorvoeren, zo meldt de inspectie nu. Ook stelt het Zorghuis Roermond zich transparant op over wat het gedaan heeft en wat het nog moet doen, luidt een andere conclusie. Reden voor de inspectie om het verscherpt toezicht te beëindigen en weer over te gaan tot regulier toezicht.

Klooster

In het Zorghuis Roermond aan de Heinsbergerweg wordt zorg verleend aan maximaal 21 mensen. Dat kunnen mensen met dementie zijn dan wel mensen met fysieke beperkingen. Het Zorghuis is gevestigd in een voormalig klooster.