Natuurgebied De Meersekamp

Print
Natuurgebied De Meersekamp

Door de schapenstal open te zetten stelde wethouder Johan Lalieu de dierenstal, de bijenstal en het ooievaarsnest annex de zwaluwentil onlangs in gebruik. Afbeelding: Jan Kessels

Stevensweert -

De Meersekamp aan de rand van Stevensweert is sinds kort een bijenstal, schapenstal en ooievaarsnest annex zwaluwentil rijker. De nieuwe voorzieningen zijn het resultaat van de inzet van de broers Rob en Ton Cuijpers en Mathieu van Riet. Een fraai stukje burgerparticipatie.

Het natuurgebied ligt ingeklemd tussen de Oude Maas, het buurtschap Eiland en de Schuttersweg, de toegangsweg naar het dorp vanuit Maasbracht en is een restant van de grootschalige ontgrindingen in het ‘Eiland in de Maas’ in de tweede helft vorige eeuw. Dat de ontgrindingen hun sporen hebben nagelaten in het Limburgse land is een open deur. Maar dat de herstelwerkzaamheden ook iets moois hebben opgeleverd daar is de Meersekamp een voorbeeld van. Alleen een grote waterplas, door de hengelsportvereniging ‘De Snoek’ in gebruik als viswater, is het enige wat nog aan de vroegere ontgrinding herinnert.

René Heuts is beheerder van het gebied en kent het ontstaan ervan. “Na de ontgrindingen is het grootste deel van dit gebied volgestort met puin. Later is hier teeltaarde overheen gekomen, zijn er wandelpaden aangelegd en de eerste bomen geplant. Dat is nog allemaal voor 1991 gebeurd toen Stevensweert nog een zelfstandige gemeente was.”

Sindsdien is er veel gebeurd in dit gebied, voornamelijk particulier initiatief en door groepen zoals de Dorpsraad, hengelsportvereniging De Snoek, de Vrienden van de Meersekamp en het Wijnmakersgilde Midden-Limburg. “Stevensweert is een samenleving die volop in beweging is,” zo verwoordt wethouder Lalieu zijn waardering voor alles wat zich in Stevensweert en in het bijzonder in de Meersekamp afspeelt. “Het toont de betrokkenheid van de inwoners bij hun dorp en toont aan dat men door samenwerking tot grootse dingen in staat is.”

Een wandeling door het gebied voert langs de grote visvijver met fraai aangelegde vissteigers tussen het riet, maar ook langs speeltuintjes, een stal met ezeltjes, kippen en zelfs een tweetal nando’s, langs diverse insectenhotels. In de bomen hangen van allerlei soorten nestkasten, van groot tot klein. In 2016 hebben de Vrienden van de Meersekamp een nieuwe hoogstamboomgaard aangelegd. Hier is tevens het kunstwerk ‘De Regenboog’ van Jonathan Wanders onthuld. Dit kunstwerk staat symbool voor verdraagzaamheid en diversiteit.

Met dat laatste wordt niet alleen de diversiteit in fruitrassen, planten- en diersoorten in de Meersekamp bedoeld, maar ook de diversiteit van kinderen van de BSO Ut Kerreraad, die regelmatig met hun begeleiders in de Meersekamp te vinden zijn. Dat project toen werd - net als het project waarvan afgelopen donderdag de officiële ingebruikname werd gevierd - begeleid door Sabine de Jong van de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg (IKL).

Een bijzondere appel die in de Meersekamp groeit, is de Reinette de Thorn, een soort waarvan men lange tijd dacht dat deze uitgestorven was. Met de aanplant hiervan wil de gemeente Maasgouw de verbondenheid tussen Thorn en Stevensweert symboliseren.