Arbeidsmarkt

Banengroei in Limburg zet door, maar vlakt wel langzaam af

Print
Banengroei in Limburg zet door, maar vlakt wel langzaam af

Afbeelding: Getty Images

De Limburgse economie en het aantal daarmee samenhangende banen blijven doorgroeien. De arbeidsmarktprognose van het UWV is echter dat de groei zal afvlakken.

De komende twee jaar komen er volgens de arbeidsmarktprognose van uitkeringsinstantie UWV 6700 banen bij in Limburg, een groei van 1,3 procent. De groei van het aantal arbeidsplaatsen ligt daarmee een stuk lager dan het landelijk gemiddelde. In Nederland stijgt het aantal banen namelijk met 3 procent.

Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen de komende twee jaar met 16 procent zal afnemen. Het grootste deel van de afname vindt nog dit jaar plaats. Waar het WW-percentage nu nog op 3,1 procent ligt, zal eind 2020 nog maar 2,6 procent van de mensen die willen en kunnen werken afhankelijk zijn van een werkloosheidsuitkering. Het UWV laat weten op basis van haar prognose te verwachten dat ook 50-plussers in onze provincie makkelijker aan werk gaan komen.

De uitkeringsinstantie ziet de grootste toename van het aantal arbeidsplaatsen in de sectoren ‘zorg & welzijn’, detailhandel en groothandel. In de eerste sector verwacht het UWV dat er de komende twee jaar 3500 banen bijkomen. „Door de vergrijzing komen er vooral banen bij in de verpleging, verzorging en de thuiszorg”, schrijft het UWV in een verklaring. In de detailhandel wordt een groei van 1100 banen verwacht.

Noord-Limburg

De grootste daling van het aantal banen in Limburg zal plaatsvinden in de industrie. In deze sector zijn er over twee jaar 1200 banen minder. Juist omdat in de industriële sector en in de landbouw het aantal arbeidsplaatsen afneemt, en juist deze twee sectoren sterk zijn vertegenwoordigd in het noorden van de provincie, loopt de groei van het aantal arbeidsplaatsen in deze regio achter op Midden- en Zuid-Limburg.