Shared Service Center

Verhoudingen in Maastricht blijven slecht na spionagekwestie

Print
Verhoudingen in Maastricht blijven slecht na spionagekwestie

Mosae Forum, het stadskantoor in Maastricht. Afbeelding: Harry Heuts / Fotojournalist

Maastricht / Maastricht-Airport / Itteren -

Zeven oppositiepartijen in Maastricht zijn bezorgd over de nog altijd slechte verhoudingen tussen de vakbonden en de OR van de gemeente enerzijds, en het college van burgemeester en wethouders anderzijds. Sinds de spionageaffaire zijn de verhoudingen verstoord.

De spionageaffaire ijlt nog steeds na in Maastricht. Nadat De Limburger in januari onthulde dat een bedrijfsrecherchebureau door de gemeentesecretaris was ingehuurd om de mails van ambtenaren, vakbondsleden en OR-leden in te zien, en ambtenaren intimiderend te ondervragen over het lek van de notulen van het Shared Service Center Zuid Limburg (SSC-ZL), ontstond een gespannen situatie in het stadhuis.

Plan

In bewogen raadsvergaderingen van 12 en 13 februari over de affaire zegde wethouder Jim Janssen toe zo snel mogelijk met de vakbonden en de OR in gesprek te gaan om het vertrouwen weer op te bouwen. Ook zou het college een plan schrijven om onveiligheidsgevoelens bij de medewerkers terug te dringen en het vertrouwen te herstellen. De gemeenteraad zou van de voortgang op de hoogte gehouden worden.

Uitleg

Maar de zeven oppositiepartijen klagen dat ze sindsdien hooguit een paar vage geluiden hebben gehoord. Wel hebben ze signalen ontvangen dat er weinig vooruitgang is geboekt. Schriftelijk vragen ze het college nu om uitleg en om aan te tonen wat er concreet is ondernomen en hoeveel gesprekken er hebben plaatsgevonden.

Vorige maand besloten B&W van Maastricht en de ondernemingsraad samen naar de kantonrechter te stappen met de vraag of het college rechtmatig heeft gehandeld bij het interne onderzoek. Die zaak dient waarschijnlijk in augustus. Eerder dienden de ambtenarenbonden CNV en FNV een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het inzien van de mails. Ook de Rekenkamer van Maastricht is een onderzoek gestart naar de spionageaffaire.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Kies voor goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen