Jos Brech heeft verklaring over Nicky Verstappen, maar geeft deze niet

Print

Reactie van advocaat Roethof voorafgaand aan de zitting

/ Brunssum / Heibloem -

Jos Brech (55) heeft woensdag in de rechtbank aangegeven dat hij al maanden geleden een verklaring over de zaak Nicky Verstappen op schrift heeft gezet.

De verklaring ligt in een kluis en wordt pas tevoorschijn gehaald op een moment dat Brech daar zelf voor kiest, laat zijn advocaat Gerald Roethof desgevraagd weten. Volgens Roethof heeft Brech zijn verhaal enkele maanden geleden op papier gezet. Wanneer dat precies is gebeurd, wil hij niet zeggen.

De zogeheten ‘kluisverklaring’ is gemaakt om te voorkomen dat Brech later het verwijt krijgt dat hij later zijn woorden afstemt op de inhoud van het dossier. Roethof wil niet zeggen of Brech in zijn document ook uitlegt hoe zijn DNA op het lichaam en de kleding van Nicky Verstappen terecht is gekomen. Uit de woorden van Roethof wordt wel duidelijk dat Brech in zijn verklaring zegt onschuldig te zijn aan ontvoering, misbruik en de dood van Nicky.

Belemmerd

Het bestaan van de verklaring werd woensdag bekend tijdens de derde pro forma rechtszaak tegen Brech. Zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank gaven aan graag te willen weten wat er in de verklaring staat, maar Brech wil het niet zeggen: ,,We worden belemmerd in de verdediging”, geeft de man die verdacht wordt van de moord op Nicky Verstappen op de Brunsummerheide in 1998 aan.

Brech zei dat hij wil afwachten met het openbaar maken van zijn verklaring totdat hij weet wat de onderzoekers van onder meer het NFI concluderen. ,,Ik wil kaarten achter de hand houden”, zei hij onder meer. Er wordt op dit moment nog gewacht op het einddossier van het NFI omdat er vertraging is opgelopen. De oorzaak is dat de forensisch coördinator van het team om het leven is gekomen bij een ernstig ongeluk.

Geen vertrouwen

Brech wil zijn verklaring in de rechtbank doen, en niet bij de politie. Daar heeft hij naar eigen zeggen geen vertrouwen in. De rechtbank nodigt hem in de zitting meerdere malen uitdrukkelijk uit om nu toch zijn verhaal te doen. ,,Hoe langer het duurt, hoe meer gevolgen het kan hebben voor de waarde van uw verklaring”, spreekt de rechtbank.

Dat Brech geen vertrouwen heeft in de rechtsgang komt volgens hem omdat enkele onderzoekswensen van hem zijn afgewezen. Het Openbaar Ministerie hekelt de proceshouding van Brech. „Hij heeft besloten om de troefkaart, alsof het een spel is dat wordt gespeeld, niet uit te spelen. Uit tactische overwegingen.”

Misbruik

Gerald Roethof haalt bevindingen uit een rapport van mei 2019 van forensisch arts Bilo aan waaruit blijkt dat letsel aan het lichaam niet automatisch hoeft te betekenen dat Nicky misbruikt is. Het letsel kan ook op andere wijze dan via penetratie zijn ontstaan. Het bevestigt het standpunt van de verdediging dat seksueel misbruik van Nicky niet kan worden vastgesteld, zegt Roethof. Ook herhaalt Bilo dat over de doodsoorzaak niets kan worden gezegd omdat deze nooit is vastgesteld bij het NFI. Dat verandert nooit meer, zegt Roethof.

Pieter Baan Centrum

De advocaat stelt verder in zijn verweer dat het rapport van het Pieter Baan Centrum, waar Brech werd geobserveerd, niet onevenwichtig is. Volgens Roethof blijkt uit het rapport dat Brech een ‘normale man’ is.

Brech en Roethof betwijfelen of het centrum wel neutraal opereerde omdat er steeds vragen kwamen over geseponeerde misbruikzaken uit de jaren tachtig en over oude dagboeken waarin hij onder meer over kinderen schrijft. „Daar werd hij steeds over ondervraagd. Maar genegeerd wordt dat hij ook over cultuur etc. schreef.” Volgens Roethof gaat het vooral om reisdagboeken uit de jaren tachtig van onder meer een lange trektocht door India. Om hoeveel dagboeken het gaat, kan Roethof niet zeggen.

Brech stopte na drie sessies bij de psycholoog van het Pieter Baan Centrum zijn medewerking aan het onderzoek vanwege de selectieve vraagstelling. „Hij had twijfels, en ik zeg altijd: bij twijfel niet oversteken”, aldus Roethof. Brech zat op de weigerafdeling. Volgens Roethof zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een psychische stoornis. Er zijn geen problemen met het reguleren van agressie, geen problemen met gewetensfunctie en empathie, geen argwaan en geen aanwijzingen voor autisme. „Tegenover u zit een doodnormale man. We hebben niet te maken met een psychopaat”, zei Roethof tegen de rechters.

Pedofilie

Het Openbaar Ministerie geeft daarentegen aan dat het Pieter Baan Centrum wel degelijk een stoornis heeft geconstateerd: pedofilie. „Zodra het gaat over pedofilie, klapt Jos Brech dicht. Kom dan niet aan met een verhaal over een redelijk normale man”, zegt de officier.

Roethof ziet geen reden voor het langer vasthouden van Brech. Verdachte is bereid, bij schorsing van de voorlopige hechtenis, zijn paspoort in te leveren, zich regelmatig te melden en zijn verblijfadres kenbaar te maken, zei Roethof.

Mogelijke schouw

Brech (55) zat woensdag voor de derde keer in het beklaagdenbankje. Opnieuw wordt zijn zaak niet inhoudelijk behandeld – dat gebeurt pas na de zomer. Eerst wordt in augustus een schouw gehouden op de Brunssummerheide. Brech en ook de familie van Nicky zullen daar bij aanwezig zijn. Ook al is de plek des onheils in de afgelopen jaren enorm veranderd, het zou kunnen helpen om een betere inschatting te maken van wat daar volgens hen plaats heeft gevonden, is de verwachting.

Kansberekening

Het openbaar ministerie wilde verder dat de rechtbank twee deskundigen benoemt die een zogeheten Bayesiaanse methode toepassen in de zaak. Deze deskundigen moeten een soort kansberekening loslaten op enkele scenario’s - van onschuld tot schuld. De uitkomst kan niet meteen gelden als bewijs maar is een hulpmiddel om ‘denklijnen’ te bepalen. De methode is niet onomstreden. Zo blijkt uit de rechtelijke dwaling in de zaak tegen verpleegster Lucia de B. die vooral op basis van soortgelijke statistische berekeningen werd veroordeeld voor het doden van patiënten. Jaren later werd ze vrijgesproken.

De rechtbank gaat mede vanwege het omstreden karakter niet in op het verzoek van justitie.

Lees alles over de zaak-Nicky Verstappen in ons dossier.

Exclusieve Black Friday Deal

Lees nu één jaar lang alle Plus-artikelen (meer dan 100 per dag) met 78% korting. Actie geldig t/m 29-11.

Profiteer nu